Najnovšie udalosti

Meeting 24-25 January: EU Presidency, post-Cotonou, Budget support, Aid for trade

17-01-2018 - 17:35
34e session APP ACP-UE

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

24-01-2018 09:00 / 12:30 DEVE
24-01-2018 14:30 / 17:00 DEVE

Multimediálna knižnica

11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Schôdza
04-12-2017 - 15:13
DEVE Schôdza
21-11-2017 - 15:10
DEVE Schôdza

Úvodné slová

Chair of the Committee on Development

Vitajte na webovej stránke Výboru pre rozvoj (DEVE). Mám tú česť byť predsedníčkou výboru od júla 2014.

Takmer miliarda ľudí na celom svete žije v podmienkach extrémnej chudoby. A ešte viac ľudí trpí hladom a chorobami, prípadne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo vzdelaniu. Svetové rozvojové úsilie v rámci miléniových rozvojových cieľov však viedlo k merateľnému pokroku a v uplynulých rokoch sme boli svedkami toho, ako milióny ľudí sa vymanili z chudoby. Súčasne však vnímame narastajúce nerovnosti a potrebujeme nájsť spôsoby ako dosiahnuť, aby bol hospodársky nárast prínosný väčšiemu počtu ľudí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy