Najnovšie udalosti

20 March: Hearing on post 2020 agreement with Africa, Caribbean and Pacific countries

16-03-2018 - 11:12
post-Cotonou hearing poster

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

21-03-2018 14:30 / 16:30 DROI DEVE

Multimediálna knižnica

20-03-2018 - 10:55
DEVE Schôdza
19-03-2018 - 16:36
DEVE Schôdza
19-03-2018 - 15:07
AFET LIBE DEVE Schôdza

Úvodné slová

Chair of the Committee on Development

Vitajte na webovej stránke Výboru pre rozvoj (DEVE). Mám tú česť byť predsedníčkou výboru od júla 2014.

Takmer miliarda ľudí na celom svete žije v podmienkach extrémnej chudoby. A ešte viac ľudí trpí hladom a chorobami, prípadne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo vzdelaniu. Svetové rozvojové úsilie v rámci miléniových rozvojových cieľov však viedlo k merateľnému pokroku a v uplynulých rokoch sme boli svedkami toho, ako milióny ľudí sa vymanili z chudoby. Súčasne však vnímame narastajúce nerovnosti a potrebujeme nájsť spôsoby ako dosiahnuť, aby bol hospodársky nárast prínosný väčšiemu počtu ľudí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy