Najnovšie udalosti

Upcoming DEVE meetings and events

07-12-2016 - 10:55
Sakharov Prize

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

29-11-2016 - 16:16
DEVE Schôdza
29-11-2016 - 11:16
AFET DEVE Schôdza

Úvodné slová

Chair of the Committee on Development

Vitajte na webovej stránke Výboru pre rozvoj (DEVE). Mám tú česť byť predsedníčkou výboru od júla 2014.

Takmer miliarda ľudí na celom svete žije v podmienkach extrémnej chudoby. A ešte viac ľudí trpí hladom a chorobami, prípadne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo vzdelaniu. Svetové rozvojové úsilie v rámci miléniových rozvojových cieľov však viedlo k merateľnému pokroku a v uplynulých rokoch sme boli svedkami toho, ako milióny ľudí sa vymanili z chudoby. Súčasne však vnímame narastajúce nerovnosti a potrebujeme nájsť spôsoby ako dosiahnuť, aby bol hospodársky nárast prínosný väčšiemu počtu ľudí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednosti



Kontakty

Odkazy