Najnovšie udalosti

Next DROI Meeting

10-07-2017 - 17:02
DROI

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-07-2017 - 15:37
DROI FEMM Schôdza

Úvodné slová

Pier Antonio PANZERI - Chair of the Subcommittee on Human Rights

Vitajte v Podvýbore pre ľudské práva (DROI) Európskeho parlamentu.

Hlavné úlohy podvýboru zahŕňajú všetky záležitosti súvisiace s ľudskými právami, ochranou menšín a podporou demokratických hodnôt s geografickou pôsobnosťou pokrývajúcou krajiny mimo EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty