Najnovšie udalosti

ECON committee meetings in May

24-05-2016 - 13:06

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Anti-tax avoidance: close tax gap with low-tax third countries, say MEPs

ECON 24-05-2016 - 14:42

The European Commission's proposal for an EU anti-tax avoidance directive was welcomed by Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee in a resolution voted on Tuesday. MEPs nonetheless advocated stricter limits on deductions for interest payments and an effective corporate tax rate of 15%. (Čítať ďalej)

  •  

Corporate tax: economic affairs MEPs welcome information sharing by authorities

ECON 26-04-2016 - 14:42

The European Commission's proposal for automatic exchange of corporate tax information among national tax authorities was welcomed by Economic and Monetary Affairs Committee MEPs on Tuesday as a positive step in the fight against aggressive corporate tax planning. But MEPs also advocated adding further safeguards in the text to ensure that competition in the single market is not distorted by advantageous national tax deals with multinationals. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

30-05-2016 15:00 / 16:30 ECON BUDG
30-05-2016 16:30 / 18:30 ECON

Multimediálna knižnica

24-05-2016 - 09:16
ECON Schôdza
23-05-2016 - 15:59
ECON Schôdza

Úvodné slová

Vitajte vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON). Výbor je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty