Najnovšie udalosti

ECON committee meetings in April

27-03-2017 - 19:17

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

MEPs vote to close loopholes for exploiting EU and third country tax differences

ECON 27-03-2017 - 18:29

Economic and Monetary Affairs Committee MEPs have voted to close loopholes which allow some of the world’s largest corporations to avoid paying tax on profits by exploiting differences in the tax systems of EU and third countries. (Čítať ďalej)

  •  

Citizens should get access to data on firm owners to fight money laundering

LIBE ECON 28-02-2017 - 10:13

EU citizens could access registers of beneficial owners of companies without having to demonstrate a “legitimate interest,” and trusts would have to meet the same transparency requirements as firms, under amendments, agreed by MEPs on Tuesday, to the EU Anti-Money Laundering Directive. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

03-04-2017 18:30 / 20:00 ECON BUDG

Multimediálna knižnica

27-03-2017 - 15:07
ECON Schôdza
23-03-2017 - 09:11
ECON Schôdza

Úvodné slová

Vitajte vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON). Výbor je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty