Najnovšie udalosti

What's new?

25-11-2015 - 11:31
Latest news

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

01-12-2015 16:45 / 18:30 ECON EMPL

Multimediálna knižnica

10-11-2015 - 15:06
EMPL Schôdza
10-11-2015 - 09:05
EMPL Schôdza

Úvodné slová

Chair EMPL Committee

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (výbor EMPL), ktorého som predsedom.

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy