Najnovšie udalosti

20-01-2017 - 11:02
Latest News

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

15:00 / 18:30 ENVI

Multimediálna knižnica

12-01-2017 - 11:25
ENVI AFET Schôdza
12-01-2017 - 09:37
ENVI Schôdza

Úvodné slová

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Vitajte na internetovej stránke výboru ENVI.

Výbor ENVI je so 69 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu.

Členovia výboru ENVI sa aktívne zapájajú do práce na zlepšovaní poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, najmä prostredníctvom regulácie označovania a umiestňovania výrobkov na trhu. Výbor ENVI je odhodlaný navrhovať európske riešenia otázok verejného zdravia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy