Najnovšie udalosti

16-07-2018 - 16:08
Arrows hitting the center of target, Blue Latest News on wall background

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

10-07-2018 - 16:41
ENVI DEVE Schôdza
10-07-2018 - 14:36
ENVI Schôdza
10-07-2018 - 10:34
ENVI Schôdza

Úvodné slová

Adina-Ioana VĂLEAN

Welcome to the ENVI Committee website.
Counting 69 Members, the ENVI Committee is the leading legislative Committee of the European Parliament.
It is responsible for a wide range of policy areas including waste and resource management, air and water quality and the protection of biodiversity, to name only a few. Members are dedicated to promoting a resource-efficient and sustainable Europe.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy