Najnovšie udalosti

25-11-2015 - 15:10
Latest news

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

15:00 / 17:00 Prebieha ITRE IMCO

Multimediálna knižnica

16-11-2015 - 15:09
IMCO Schôdza
10-11-2015 - 15:09
IMCO ITRE Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy