Najnovšie udalosti

22-01-2018 - 11:40
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

14:30 / 15:30 IMCO

Multimediálna knižnica

22-01-2018 - 15:04
IMCO Schôdza
04-12-2017 - 15:11
IMCO Schôdza
22-11-2017 - 10:10
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy