Najnovšie udalosti

14-07-2016 - 14:53
picture latest news

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ: Ministri SR na pôde výborov EP

CULT JURI AFET DEVE ECON ENVI IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 14-07-2016 - 12:46

Slovenskí ministri postupne predstavujú priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ na pôde jednotlivých výborov Európskeho parlamentu. Diskusie niektorých ministrov s poslancami prebehli v júli, ďalšie sú naplánované na september. (Čítať ďalej)

  •  

Prísnejšie pravidlá pre expanzné zbrane a výnimky pre múzeá a športovcov

IMCO 13-07-2016 - 19:34

Členské štáty by mali sprísniť pravidlá kontroly zbraní na streľbu slepými nábojmi a znemožniť ich konverziu na zbrane schopné ostrej streľby. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov k predloženej smernici o strelných zbraniach, ktoré v stredu schválil výbor EP pre vnútorný trh. Poslanci tak chcú odstrániť legislatívnu medzeru, ktorú odhalili minuloročné teroristické útoky v Paríži. Výbor zároveň schválil viaceré výnimky pre múzeá, zberateľov, športových strelcov a poľovníkov. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-07-2016 - 15:06
IMCO Schôdza
14-07-2016 - 10:39
IMCO Schôdza
14-07-2016 - 09:54
JURI IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy