Najnovšie udalosti

02-09-2015 - 16:25
Latest news

Nenechajte si ujsť

Presentation by the Commission on Governance Tools in the Internal Market

04-09-2015 - 11:04
presentation of the Single Market Service Centre

After a projection of short video, the EC representative briefly presented the Governance Tools in the Internal Market among which Your Europe, Your Europe Advice, SOLVIT and Internal Market Information System (IMI). Members praised the progress, and underlined the need to raise awareness and publicize these tools further among citizens and businesses, for example by integrating them in national systems, enhancing knowledge among national authorities and making the tools more user-friendly.

(Čítať ďalej)


Vote in Plenary: Trade in Seal & Mutual Assistance on customs & agricultural matters

03-09-2015 - 16:40
Image with a button saying vote

The legislative report on Trade in seal products will be discussed in Plenary on 07 September whereas the one on Mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed on 8 September. Both of them will be voted on 08 September.

Vote on General budget

03-09-2015 - 16:20
European flag and Euro coin

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

03-09-2015 - 09:07
IMCO Schôdza
16-07-2015 - 09:13
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy