Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
The next Committee Meeting will be held on:
   
 
Nenechajte si ujsť
Všetky oznámenia  
Pressure equipment, motor vehicles, product safety and market surveillance in Plenary

The legislatives reports on making available on the market of pressure equipment and on the correct application of the law on customs and agricultural matters were voted on during Parliament’s plenary sitting of 15.04.14. Parliament also discussed and voted on the reports regarding consumer product safety and market surveillance of products. The report on simplifying the transfer of motor vehicles was voted on 16.04.14.

 
Ďalšie informácie
 
Exchange of views with Commissioner Michel Barnier - 7 April

Commissioner introduced the exchange of views by thanking the Chairman and Members for their constructive spirit in helping reconcile citizens, consumers and SMEs, with the Single Market. Such a constructive approach enabled democratic discussion on every single initiative put forward during the last years, with IMCO often being in the lead of the game, stated the Commissioner, adding that it also helped reaching out to people through numerous public consultations and annual cross-Europe discussions on the Single Market.
 
Summarising the main achievements of the past legislature and indicating the remaining challenges for the upcoming legislative term, he made reference to more than 70 initiatives put forward in the framework of the SMA I and II, a large majority of which have been examined by IMCO as the lead or opinion-giving committee.
 
Commissioner Barnier referred to 4 main areas: the completed reform of the public procurement (Concessions, e-invoicing …), the services sector (implementation of the Services Directive, revision of the Professional Qualifications Directive …), support of European enterprises (in particular SMEs) and the adaptation of the Single Market to todays' digital challenges (parcel delivery, on-line gambling …).
 
Ensuring proper transposition, implementation and enforcement of EU rules in the Member States, including by strictly applying zero-tolerance for non-transposition, will be among the most important challenges for the future, underlined the Commissioner. This applies in particular to new rules on Public Procurement and Professional Qualification, to the implementation of the Services Directive, as well as to strengthening the protection of consumers in financial and digital markets. IMCO will continue to have an important role to play in this, in particular within the European Semester process, concluded Commissioner Barnier, adding that, thanks to the IMCO work during the past legislature, the European Semester - which was an accounting and budgetary exercise at the beginning - has become an important economic exercise.
 

 
Ďalšie informácie
 
Exchange of views with Commissioner Algirdas Šemeta - 7 April

The Commissioner welcomed this opportunity to take stock of what the Commission and EP have achieved together with the Council in his areas of competence.
 
Particular attention was given to the main legislative files on Customs such as the recast of the Union Customs Code (UCC) which now provides a solid basis for implementing a modern, pan-European electronic customs environment. The adoption of the Customs 2020 programme was also mentioned as a key EU instrument to support the customs modernisation is in place. The new Regulation on Customs enforcement of IPRs was cited as a crucial instrument in stopping fake goods from reaching the EU market by clarifying and simplifying procedures and by ensuring stronger protection for rights holders and of customers. On product safety, the Commissioner welcomed the EP's support to the Commission's expert group on import controls and compliance. On the new Commission's proposal for a directive on customs infringements and sanctions he thanked the two co-rapporteurs for their work on a Resolution and their support to the proposal. On anti-fraud, Commissioner Šemeta commended the very efficient work on the IMCO report on the Commission's proposal to enhance European anti-fraud capacity by amending the Regulation 515/97 on mutual assistance.

 
Ďalšie informácie
 
Budget 2015 on 7 April PM

Members unanimously endorsed the two draft letters on IMCO priorities for the 2015 budget and on the IMCO preliminary proposals for Preparatory Actions (PAs)/ Pilot Projects (PPs). In particular, Members recalled that the internal market is a key policy area for economic growth and an essential tool to get the EU out of the crisis. Concerning IMCO PPs and PAs, they acknowledged the importance of financing the "Single Market Forum" and called for an extension of its PA to the year 2015. On the "Your Europe Travel Application for mobile Devices" PP, IMCO urged the Commission to up-date the EP on the level of its implementation and reminds the importance of the PP that should offer information to EU citizens on their consumer rights and cross-border issues and provide travellers with the suitable help when they encounter problems while they are abroad and have limited access to advice services. The need to secure adequate financing for the COSME programme in 2015 in order to specifically take into account the difficulties encountered by SMEs was also underlined in the letter to the BUDG committee together with the need to allocate adequate funds to SOLVIT so that consumers and businesses become aware of its existence and can benefit from its services.

   
 
Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Spoločenstva, najmä:
 
(a)    voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
(b)    právo usadiť sa,
(c)    slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora;
 
2.    opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu;
 
3.    presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Jednotný trh a s ním súvisiaci voľný pohyb osôb, tovaru a služieb je jedným zo základných kameňov EÚ. Európskym občanom a podnikom poskytuje prosperitu a rast, pracovné príležitosti, mobilitu a slobodu voľby.
 
Členovia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa domnievajú, že občania musia byť stredobodom záujmu jednotného trhu. Naším poslaním je zabezpečiť, aby sa ľudia mohli usadiť a pracovať, študovať alebo začať podnikať kdekoľvek v EÚ.
 
Chceme zabezpečiť, aby spotrebitelia poznali svoje práva a boli si istí, že pri nákupe výrobkov v EÚ, či už v miestnom obchode alebo pri cezhraničnom nakupovaní na internete, nie sú vystavení nebezpečenstvu a sú chránení.
 
Snažíme sa stanoviť jasné pravidlá pre podniky, zjednodušiť fungovanie malých firiem a zároveň rozšíriť ich príležitosti vytvárať, predávať a poskytovať služby na trhu.
 
Výbor pre vnútorný trh inicioval Akt o jednotnom trhu s cieľom dať jednotnému trhu nový impulz. Sme naďalej odhodlaní čo najskôr splniť návrhy tohto aktu. Iba dobre fungujúci jednotný európsky trh môže zaručiť našu prosperitu a konkurencieschopnosť vo svete v nadchádzajúcich desaťročiach.
 
Malcolm Harbour
predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa