Najnovšie udalosti

02-09-2015 - 16:25
Latest news

Nenechajte si ujsť

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

01-09-2015 - 14:43
Image with a button saying vote

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

03-09-2015 - 09:07
IMCO Schôdza
16-07-2015 - 09:13
IMCO Schôdza
15-07-2015 - 15:06
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy