Najnovšie udalosti

10-02-2017 - 09:23
picture latest news

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

MEPs overhaul EU rules on car approvals to prevent further emissions scandals

IMCO 09-02-2017 - 12:16

In a drive to prevent a recurrence of the VW emissions scandal, Internal Market Committee MEPs amended EU car “type approval” rules on Thursday, to make environmental and safety testing more independent and strengthen national and EU oversight of cars already on the road. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

28-02-2017 - 10:08
IMCO Schôdza
09-02-2017 - 15:03
IMCO Schôdza
09-02-2017 - 09:52
IMCO Schôdza

Úvodné slová

Vicky Ford

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ pre voľný pohyb tovaru a služieb, voľný pohyb kvalifikovaných odborníkov, colnú politiku, normalizáciu a hospodárske záujmy spotrebiteľov.  Členovia výboru pracujú na odstraňovaní prekážok hospodárskeho obchodu a na zjednodušovaní právnych predpisov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu, pričom sa berie ohľad na záujmy spotrebiteľov v širokom spektre oblastí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy