Domovská stránka

 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
otázky súvisiace so zavedením a uplatňovaním spoločnej obchodnej politiky únie a jej vonkajšími hospodárskymi vzťahmi, najmä:
 
1.    finančné, hospodárske a obchodné vzťahy s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami;
2.    opatrenia technickej harmonizácie alebo štandardizácie v oblastiach pokrytých nástrojmi medzinárodného práva;
3.    vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a organizáciami na podporu regionálnej hospodárskej a obchodnej integrácie mimo únie;
4.    vzťahy so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) vrátane jej parlamentného rozmeru.
 
Výbor udržiava spojenie s príslušnými medziparlamentnými delegáciami a delegáciami zriadenými ad hoc pre hospodárske a obchodné aspekty vzťahov s tretími krajinami.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vážení návštevníci,
 
vitajte na internetovej stránke Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).
Nájdete tu program a pracovné dokumenty výboru. Informačné bulletiny INTA vrátane podrobností o prerokúvaných správach, vypočutiach a pod. sa tiež nachádzajú tu.
 
Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy zohráva EP rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej politiky Únie, pod ktorú patrí medzinárodný obchod s tovarmi, služby a medzinárodné aspekty duševného vlastníctva a priame zahraničné investície. V súčasnosti sa legislatíva o obchode a medzinárodné obchodné dohody môžu vykonávať len so súhlasom EP, ktorý zastupuje európskych občanov.
 
Verím, že táto stránka bude slúžiť ako efektívny nástroj na vyhľadávanie, a že prostredníctvom nej európski občania lepšie porozumejú práci a postupom výboru INTA a obchodnej politike Únie všeobecne.
 
Ďakujeme za Vašu návštevu. A  by ste mali akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa práce výboru, obráťte sa prosím na sekretariát.