Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Nenechajte si ujsť
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
  1. priemyselnú politiku únie a aplikáciu nových technológií vrátane opatrení týkajúcich sa malých a stredných podnikov;
  2. politiku výskumu v únii vrátane šírenia a využívania výsledkov výskumu;
  3. vesmírnu politiku;
  4. činnosť Spoločného výskumného centra a Ústredného úradu pre jadrové meranie, ako aj JET, ITER a ďalšie projekty v tejto oblasti;
  5. opatrenia Spoločenstva týkajúce sa všeobecne energetickej politiky, bezpečnosti dodávok energie a energetickej efektívnosti vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore energetickej infraštruktúry;
  6. zmluvu o Euratome a Agentúru dodávok pre Euratom; jadrovú bezpečnosť, odstavovanie reaktorov a likvidáciu jadrového odpadu;
  7. informačnú spoločnosť a informačné technológie vrátane vytvorenia a rozvoja transeurópskych sietí v sektore telekomunikačnej infraštruktúry.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na webstránke výboru ITRE!
 
Až do budúcich volieb budú členovia výboru ITRE ďalej prispievať k určovaniu politík a dlhodobého legislatívneho rámca zameraných na lepšiu a konkurencieschopnejšiu Európu.
 
Výbor ITRE sa bude zaoberať legislatívnymi návrhmi v oblasti výskumu. Politika EÚ v oblasti výskumu sa má pre nadchádzajúce roky zrevidovať, aby bola schopná čeliť novým výzvam. V oblasti telekomunikácií bude intenzívnejšia hospodárska súťaž a ceny pre zákazníkov budú klesať.
 
V dôležitej oblasti energetiky sa musí Európa zaoberať svojimi slabými stránkami a zabezpečiť riešenia. Za dovoz ropy a plynu sa platia vysoké sumy. Je dôležité, aby energia bola naďalej k dispozícii a cenovo dostupná pre občanov a priemysel. Treba tiež riešiť ďalšie otázky, ako je energetická účinnosť, energia z obnoviteľných zdrojov a nižšie emisie skleníkových plynov.
 
Najnovší vývoj a inovácie môžu zohrávať dôležitú úlohu pre občanov a priemysel aj v oblasti internetu a komunikačných technológií.
 
Ak chceme byť efektívni a prijímať najlepšie rozhodnutia pre životy občanov, potrebujeme ich pomoc a musíme si vymieňať informácie so zástupcami občianskej spoločnosti. Len neustály dialóg nám umožní nájsť správnu rovnováhu medzi rôznymi pozíciami. Cieľom tejto webstránky je poskytovať informácie o práci Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. 
 
Amalia Sartori