Najnovšie udalosti

20-09-2018 - 12:26
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

24-09-2018 15:00 / 17:30 ITRE

Multimediálna knižnica

10-09-2018 - 19:08
ITRE Schôdza
03-09-2018 - 15:08
ITRE Schôdza
29-08-2018 - 11:16
ITRE TRAN Schôdza

Úvodné slová

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy