Najnovšie udalosti

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

02-04-2019 - 10:09
ITRE Schôdza
25-03-2019 - 20:47
ITRE Schôdza
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Schôdza

Úvodné slová

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy