Najnovšie udalosti

20-03-2018 - 16:56
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

21-03-2018 09:00 / 12:30 ITRE
21-03-2018 14:30 / 18:00 ITRE

Multimediálna knižnica

22-02-2018 - 09:00
ITRE Schôdza
21-02-2018 - 14:43
ITRE Schôdza
21-02-2018 - 09:06
ITRE Schôdza

Úvodné slová

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Ako ústredný cieľ v rámci reindustrializácie bude mať výbor ITRE štyri priority, na ktoré sa bude zameriavať.

Po prvé musíme zabezpečiť, aby právny a hospodársky rámec umožnil európskemu priemyselnému sektoru stať sa inovatívnejším. To si bude vyžadovať prispôsobenie a mobilizáciu programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania s cieľom reagovať na skutočné potreby priemyslu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy