Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Steeva Brioisa imunity

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Georgiosa Kyrtsosa imunity

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRÁVA o žiadosti o konzultáciu, pokiaľ ide o výsady a imunity Alfonsa Luigiho Marru

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA