Najnovšie udalosti

Next LIBE Committee meetings

02-02-2018 - 10:16
European Parliament calendar 2015

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

19-02-2018 15:00 / 18:30 LIBE
20-02-2018 09:00 / 11:30 LIBE
20-02-2018 11:30 / 12:30 FEMM LIBE
20-02-2018 14:30 / 18:30 LIBE

Multimediálna knižnica

01-02-2018 - 14:04
LIBE Schôdza
01-02-2018 - 10:32
LIBE Schôdza
01-02-2018 - 09:07
LIBE DEVE AFET Schôdza

Úvodné slová

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Som rád, že ako predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Vás môžem privítať na tejto stránke.

Výbor LIBE je zodpovedný za prevažnú väčšinu právnych predpisov a za demokratickú kontrolu politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.  V rámci tejto činnosti zabezpečuje plné dodržiavanie Charty základných práv v EÚ a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ako aj upevňovanie európskeho občianstva.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy