Najnovšie udalosti

Next REGI meetings: 10 July 2019 (Constitutive meeting) (tbc) & 22 and 23 July 2019

04-06-2019 - 11:19
Voting at the REGI meeting

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

11-04-2019 - 10:10
REGI Schôdza
21-03-2019 - 10:51
REGI Schôdza
21-03-2019 - 09:09
REGI Schôdza

Úvodné slová

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Vitajte na internetových stránkach Výboru pre regionálny rozvoj (REGI), ktorého som predsedníčkou.

Výbor REGI je v rámci Európskeho parlamentu zodpovedný za regionálny rozvoj Únie a jej politiku súdržnosti, ako ich stanovujú zmluvy. Výbor má 43 členov. Predseda je zodpovedný za riadenie všetkých aspektov práce výboru. Podporujú ho štyria podpredsedovia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty