Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Ďalšie informácie
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Ďalšie informácie
 
 
Predstavenie a právomoci
 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu je podvýborom výboru pre zahraničné veci. Jeho úlohy sú opísané v prvom odseku mandátu výboru AFET:
 
„Výbor s pôsobnosťou pre: spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP). V tejto oblasti výboru pomáha podvýbor pre bezpečnosť a obranu."
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

„Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP) už od svojho vytvorenia v roku 1999 umožňovala Európskej únii preukazovať, že je schopná efektívne a prospešne konať na svetovej úrovni. Únia uskutočnila vyše dvadsať civilných a vojenských misií, čím prispela k stabilite a udržaniu mieru na Balkáne, na južnom Kaukaze, v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii.
 
Ak však má byť európska politika plne legitímna, čiže ak má byť pre občanov členských štátov zrozumiteľná, prijateľná, či dokonca želateľná, je potrebné, aby bol Európsky parlament zapojený do rozhodovania.
 
Úloha Podvýboru pre bezpečnosť a obranu spočíva podľa mňa v tom, že skúma vývoj SBOP na inštitucionálnej úrovni, v oblasti kapacít a na operačnej úrovni a zabezpečuje, aby otázky bezpečnosti a obrany neboli vyhradené len pre diskusie odborníkov, ale aby vyjadrovali aj obavy, ktoré pociťujú európski občania.“
 
Arnaud Danjean