Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

TRAN 20-03-2014 - 11:17  

To boost the take-up of alternative fuels in transport, EU countries will have to ensure that enough refuelling and recharging stations are available to enable cars, trucks and ships using alternative fuels, such as natural gas and electricity, to move freely on EU roads and waterways, under an informal agreement reached by Council and Parliament negotiators on Thursday.

TRAN 18-03-2014 - 10:18  

Draft truck design rule changes, to allow designers to make it easier for drivers to see pedestrians and cyclists and improve bodywork streamlining to cut pollutant emissions, were backed by Transport Committee MEPs on Tuesday. The rules would allow designs to exceed current maximum length and weight limits in order to improve performance in these areas.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    otázky týkajúce sa rozvoja spoločnej politiky pre železničnú, cestnú, riečnu, námornú a leteckú dopravu, najmä:
 
(a)    spoločné pravidlá platné pre dopravu v rámci Európskej únie,
(b)    vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry,
(c)    zabezpečenie dopravných služieb a vzťahov s tretími krajinami v oblasti dopravy,
(d)    bezpečnosť dopravy,
(e)    vzťahy s medzinárodnými dopravnými orgánmi a organizáciami;
 
2.    poštové služby;
 
3.    cestovný ruch.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Nájdete tu informácie o našom výbore, jeho členoch a vykonávaných činnostiach. Je mi cťou predsedať jednému z najzaneprázdnenejších a najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu.
 
Náš výbor má zákonodarnú funkciu v rámci spolurozhodovacieho postupu a mnohoročné skúsenosti so spoluprácou s členskými štátmi, pričom je rovnocenným partnerom pri tvorbe právnych predpisov v oblasti dopravy, politiky cestovného ruchu a politík týkajúcich sa poštových služieb.
 
Doprava je vžitou súčasťou každodenného života. Nemá význam iba z hľadiska doručovania tovaru a poskytovania služieb v priemysle a obchode, ale aj z hľadiska prepravy ľudí z domova do práce, školy či na zaslúženú dovolenku. Bez nej stagnuje spoločnosť, kolabuje obchod a my strácame toto nevyhnutné prepojenie. V každodennom živote potrebujeme dopravu všetci. Môj výbor si je dlhodobo vedomý týchto skutočností a svoje úsilie zameriava na to, aby v Európskej únii zabezpečil plné využitie potenciálu dopravy nielen pre hospodársku a sociálnu udržateľnosť, ale nemenej dôležito aj pre udržateľnosť životného prostredia.
 
Sme presvedčení, že doprava bez ohľadu na spôsob, akým je vykonávaná, predstavuje pre spoločnosť pridanú hodnotu a každý človek by k nej mal mať prístup.
 
Brian Simpson