Najnovšie udalosti

Next TRAN meeting

18-09-2019 - 12:17

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

09:00 / 09:30 TRAN

Multimediálna knižnica

03-09-2019 - 10:11
TRAN Schôdza
02-09-2019 - 15:08
TRAN Schôdza
24-07-2019 - 15:06
TRAN Schôdza

Úvodné slová

Vitajte na webovom sídle Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Nájdete tu úplný a podrobný prehľad legislatívnych a politických aktivít tohto výboru.

Doprava a cestovný ruch sú dve dôležité hospodárske odvetvia, ktoré sa musia vysporiadať s obrovskými výzvami, aby splnili očakávania občanov EÚ v oblasti klímy a životného prostredia. Ak má EÚ splniť ciele Parížskej dohody, bude sa musieť zásadne zmeniť nielen správanie jednotlivcov v oblasti mobility, ale aj priemyselné a hospodárske modely. Urýchlene musíme nájsť riešenia, ktoré zabezpečia efektívnejšiu a čistejšiu dopravu dostupnú a prístupnú pre všetkých občanov. Rovnako dôležité je, aby finančné prostriedky z rozpočtu EÚ účinne prispievali tak k optimalizovanej mobilite, ako aj k ochrane životného prostredia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy