Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    otázky týkajúce sa rozvoja spoločnej politiky pre železničnú, cestnú, riečnu, námornú a leteckú dopravu, najmä:
 
(a)    spoločné pravidlá platné pre dopravu v rámci Európskej únie,
(b)    vytvorenie a rozvoj transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry,
(c)    zabezpečenie dopravných služieb a vzťahov s tretími krajinami v oblasti dopravy,
(d)    bezpečnosť dopravy,
(e)    vzťahy s medzinárodnými dopravnými orgánmi a organizáciami;
 
2.    poštové služby;
 
3.    cestovný ruch.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Nájdete tu informácie o našom výbore, jeho členoch a vykonávaných činnostiach. Je mi cťou predsedať jednému z najzaneprázdnenejších a najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu.
 
Náš výbor má zákonodarnú funkciu v rámci spolurozhodovacieho postupu a mnohoročné skúsenosti so spoluprácou s členskými štátmi, pričom je rovnocenným partnerom pri tvorbe právnych predpisov v oblasti dopravy, politiky cestovného ruchu a politík týkajúcich sa poštových služieb.
 
Doprava je vžitou súčasťou každodenného života. Nemá význam iba z hľadiska doručovania tovaru a poskytovania služieb v priemysle a obchode, ale aj z hľadiska prepravy ľudí z domova do práce, školy či na zaslúženú dovolenku. Bez nej stagnuje spoločnosť, kolabuje obchod a my strácame toto nevyhnutné prepojenie. V každodennom živote potrebujeme dopravu všetci. Môj výbor si je dlhodobo vedomý týchto skutočností a svoje úsilie zameriava na to, aby v Európskej únii zabezpečil plné využitie potenciálu dopravy nielen pre hospodársku a sociálnu udržateľnosť, ale nemenej dôležito aj pre udržateľnosť životného prostredia.
 
Sme presvedčení, že doprava bez ohľadu na spôsob, akým je vykonávaná, predstavuje pre spoločnosť pridanú hodnotu a každý človek by k nej mal mať prístup.
 
Brian Simpson