Najnovšie udalosti

Next meeting

24-01-2020 - 11:26
Committee on Constitutional Affairs Meeting

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

28-01-2020 11:00 / 12:30 AFCO
28-01-2020 14:30 / 16:00 AFCO

Multimediálna knižnica

23-01-2020 - 16:13
AFCO Schôdza
09-12-2019 - 18:06
AFCO Schôdza
04-12-2019 - 14:47
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Antonio Tajani

Vitajte na stránkach Výboru pre ústavné veci (AFCO), ktorý dohliada na inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä na vykonávanie zmlúv a ich prípadné zmeny. Výbor AFCO je zároveň výborom zodpovedným za otázky súvisiace s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy