Najnovšie udalosti

AFCO hears from the incoming and outgoing presidences of the Council of the EU

19-01-2017 - 16:17
AFCO meeting© European Parliament

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

24-01-2017 12:30 / 13:45 AFCO
25-01-2017 15:00 / 16:00 SEDE AFCO

Multimediálna knižnica

15-12-2016 - 10:33
AFCO SEDE AFET Schôdza
08-12-2016 - 09:29
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Ms Danuta Hübner

Vitajte na webovej stránke Výboru pre ústavné veci.

Legislatívne obdobie 2014 – 2019 bude zamerané na inštitucionálne aspekty, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť EÚ. Naďalej budeme hodnotiť, ako sa realizujú inovácie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a toto hodnotenie využijeme ako základ pre nový vývoj. Hodnotenie opatrení prijatých po kríze v roku 2008 nás takisto povedie k úvahe o tom, či je potrebná nová reforma zmluvy. Takáto reforma by mala dvojitý cieľ: začleniť ustanovenia medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právneho rámca EÚ, čo si môže vyžiadať zmeny v zmluve, a priznať správe hospodárskych záležitostí eurozóny demokratickú legitimitu. Náročnou úlohou bude zabezpečiť, aby silnejšia integrácia eurozóny neoslabovala integritu EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy