Najnovšie udalosti

Last meeting

03-04-2019 - 14:28
Voting at the REGI meeting

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

02-04-2019 - 14:40
AFCO Schôdza
02-04-2019 - 10:36
AFCO Schôdza
18-03-2019 - 15:10
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Vitajte na webovej stránke Výboru pre ústavné veci.

Legislatívne obdobie 2014 – 2019 bude zamerané na inštitucionálne aspekty, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť EÚ. Naďalej budeme hodnotiť, ako sa realizujú inovácie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a toto hodnotenie využijeme ako základ pre nový vývoj. Hodnotenie opatrení prijatých po kríze v roku 2008 nás takisto povedie k úvahe o tom, či je potrebná nová reforma zmluvy. Takáto reforma by mala dvojitý cieľ: začleniť ustanovenia medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právneho rámca EÚ, čo si môže vyžiadať zmeny v zmluve, a priznať správe hospodárskych záležitostí eurozóny demokratickú legitimitu. Náročnou úlohou bude zabezpečiť, aby silnejšia integrácia eurozóny neoslabovala integritu EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy