Najnovšie udalosti

Legislative and Regulatory Processes

29-05-2015 - 11:43
Poster for AFCO workshop 17/06/2015

On 17 June 2015 (10.00 - 12.30) the workshop dedicated to "Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective" took place during an AFCO meeting.

Nenechajte si ujsť

Results of Council Presidency

11-06-2015 - 10:48
Committee meeting

On 17 June 2015 (from 9.00 to 10.00), AFCO had an exchange of views with Ms Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, President of the Council, Parliamentary State Secretary for the European Affairs of Latvia, on the results of the EU Council Presidency, in particular on the GAC meeting and Transparency.

State of Play of the High Level group on Own Resources

04-06-2015 - 14:45
Budget and money

On 17 June, AFCO held an exchange of views on the state of play of the High Level group on Own Resources.

General Budget of the EU for the financial year 2016 - all sections

04-06-2015 - 14:41
EU budget

On 17 June, AFCO held an exchange of views on Mrs Hübner's opinion on the "General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections".

Votes

04-06-2015 - 14:28
The BUDG Committee adopted its reading on the Budget 2013 on 3 and 4 October, voting on the ca. 1500 amendments tabled to the Council's position on the Commission's Draft budget.

On 17 June 2015 at 15.00, AFCO voted on Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process" and on Mr Castaldo's opinion on the "30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)".

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

17-06-2015 - 15:03
AFCO Schôdza
17-06-2015 - 09:12
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Ms Danuta Hübner

Vitajte na webovej stránke Výboru pre ústavné veci.

Legislatívne obdobie 2014 – 2019 bude zamerané na inštitucionálne aspekty, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť EÚ. Naďalej budeme hodnotiť, ako sa realizujú inovácie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a toto hodnotenie využijeme ako základ pre nový vývoj. Hodnotenie opatrení prijatých po kríze v roku 2008 nás takisto povedie k úvahe o tom, či je potrebná nová reforma zmluvy. Takáto reforma by mala dvojitý cieľ: začleniť ustanovenia medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právneho rámca EÚ, čo si môže vyžiadať zmeny v zmluve, a priznať správe hospodárskych záležitostí eurozóny demokratickú legitimitu. Náročnou úlohou bude zabezpečiť, aby silnejšia integrácia eurozóny neoslabovala integritu EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy