Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Štúdia

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Hĺbková analýza

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 V stručnosti

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Štúdia

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Hĺbková analýza

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Štúdia

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Štúdia

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Periodiká

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Štúdia