Členovia výboru

 

Členovia výboru

Elmar BROK Predseda Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Nemecko Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Fiorello PROVERA Podpredseda Skupina Európa slobody a demokracie Taliansko Lega Nord
 
Ioan Mircea PAŞCU Podpredseda Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Rumunsko Partidul Social Democrat
 
Andrey KOVATCHEV Podpredseda Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Bulharsko Citizens for European Development of Bulgaria
 
Willy MEYER Podpredseda Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice Španielsko Izquierda Unida
 
Pino ARLACCHI Člen Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Taliansko Partito Democratico
 
Sir Robert ATKINS Člen Európski konzervatívci a reformisti Spojené kráľovstvo Conservative Party
 
Johannes Cornelis van BAALEN Člen Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu Holandsko Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
Bastiaan BELDER Člen Skupina Európa slobody a demokracie Holandsko Staatkundig Gereformeerde Partij
 
Hiltrud BREYER Členka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Členovia výboru
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na stránkach Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci.
 
Európska únia, ktorá je najväčšou hospodárskou mocnosťou sveta a najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci, získala na základe Lisabonskej zmluvy dôležité kompetencie a prostriedky, prostredníctvom ktorých môže vykonávať ambicióznu a ucelenú zahraničnú politiku.
 
Európsky parlament prikladá vonkajšej činnosti Únie neobmedzenú demokratickú legitímnosť, pričom sa opiera o základné hodnoty demokracie a právneho štátu, ktoré stoja v centre európskej integrácie.
Inštitúcie však nie sú všetko: potrebná je aj politická vôľa prekonať vnútornú roztrieštenosť a prejavy protekcionizmu či dokonca čisto nacionalistické zmýšľanie.
 
Výbor pre zahraničné veci sa podieľa na formovaní a kontrole zahraničnej politiky, ktorá sa venuje záujmom Únie, reaguje na očakávania jej občanov v oblasti bezpečnosti, zabezpečuje stabilitu v susedstve EÚ a dbá na svoju ucelenosť a efektívnosť. Sme si vedomí predovšetkým toho, že vypočutie hlasu Európanov a ich národov možno v tomto svete zabezpečiť len vtedy, keď bude Európa vo svojich postojoch jednotná.