Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Štvrtok, 29. septembra 2016

19-09-2016 AGRI_OJ(2016)09-26_1 PE 589.306v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. septembra 2016 - Pondelok, 26. septembra 2016

19-09-2016 CJ25_OJ(2016)09-26_1 PE 589.308v01-00
FEMM AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. septembra 2016 - Štvrtok, 8. septembra 2016

29-08-2016 AGRI_OJ(2016)09-08_1 PE 587.687v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. augusta 2016 - Utorok, 30. augusta 2016

19-08-2016 AGRI_OJ(2016)08-30_1 PE 587.638v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/07004

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 19. júla 2016 - Utorok, 19. júla 2016

11-07-2016 AGRI_OJ(2016)07-19_1 PE 585.812v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/07022

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 13. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

04-07-2016 AGRI_OJ(2016)07-13_1 PE 585.730v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/06390

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. júna 2016 - Utorok, 21. júna 2016

13-06-2016 AGRI_OJ(2016)06-20_1 PE 584.236v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/06382

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. júna 2016 - Pondelok, 6. júna 2016

30-05-2016 AGRI_OJ(2016)06-06_1 PE 583.987v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/06234

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. mája 2016 - Utorok, 24. mája 2016

12-05-2016 AGRI_OJ(2016)05-24_1 PE 582.402v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/06266

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 25. apríla 2016 - Utorok, 26. apríla 2016

14-04-2016 AGRI_OJ(2016)04-25_1 PE 580.764v01-00
AGRI

Dokumenty k tomuto spisu AGRI/8/05898