Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 22/23 - 29 November 2017

14-11-2017 - 10:25

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-11-2017 15:00 / 18:30 ENVI AGRI ITRE PETI
22-11-2017 09:00 / 12:30 AGRI
23-11-2017 09:00 / 13:00 AGRI

Multimediálna knižnica

13-11-2017 - 19:07
AGRI Schôdza
09-11-2017 - 09:07
AGRI Schôdza
06-11-2017 - 15:14
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy