Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 7-8 November 2016

27-10-2016 - 15:23

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Plant health: agriculture MEPs back deal to fight influx of pests to the EU

AGRI 13-10-2016 - 09:44

New rules to curb the growing influx into the EU of plant pests, such as olive grove killer Xylella fastidiosa, and better equip member states to tackle their spread, were endorsed by the Agriculture Committee on Thursday. The draft rules, informally agreed by MEPs and member states last year, will introduce new preventive and rapid response mechanisms for suspect plant imports, step up pest surveillance efforts in the EU and require all member states to draw up outbreak contingency plans. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

07-11-2016 15:00 / 17:00 AGRI
07-11-2016 17:00 / 18:30 AGRI FEMM
08-11-2016 09:00 / 11:30 AGRI
08-11-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

13-10-2016 - 09:10
AGRI Schôdza
12-10-2016 - 16:28
AGRI Schôdza
12-10-2016 - 15:10
DEVE ENVI AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy