Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

12-06-2018 - 12:17

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI
20-06-2018 14:30 / 18:30 AGRI
21-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI

Multimediálna knižnica

11-06-2018 - 20:17
AGRI Schôdza
04-06-2018 - 15:09
AGRI ENVI Schôdza
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy