Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

26-04-2019 - 11:16

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

08-04-2019 - 15:14
AGRI Schôdza
02-04-2019 - 09:08
AGRI Schôdza
01-04-2019 - 17:18
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy