Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

16-10-2018 - 15:51

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

15-10-2018 - 15:15
AGRI Schôdza
09-10-2018 - 14:36
AGRI Schôdza
09-10-2018 - 09:06
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy