Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 24-25 May and 6 June 2016

19-05-2016 - 11:17

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Plant health: agriculture MEPs endorse deal to fight influx of pests to the EU

AGRI 26-04-2016 - 11:12

New rules to curb the growing influx into the EU of plant pests such as Xylella fastidiosa, which has been devastating Italian olive groves in 2013, were endorsed by the Agriculture Committee on Tuesday. Factors driving this influx include increased trade and climate change. The draft rules, informally approved by Parliament and Council negotiators in December 2015, would govern preventive measures for imported plant pests and rapid response mechanisms for high-risk ones. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

19:00 / 21:30 AGRI

Multimediálna knižnica

24-05-2016 - 15:12
AGRI Schôdza
26-04-2016 - 15:10
AGRI Schôdza
26-04-2016 - 09:10
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy