Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 5 December 2016, 9 January 2017, 25-26 January 2017

02-12-2016 - 10:30

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Food price volatility: Agriculture MEPs call for new EU risk management tools

AGRI 08-11-2016 - 11:14

To help farmers to cope with volatile prices, the EU must develop new risk and crisis management tools and strengthen their bargaining position in the food supply chain, says a non-legislative resolution voted in the Agriculture Committee on Tuesday. The supply chain should be made more transparent, and the EU budget more flexible, so that funds can be deployed faster to tackle crises, add MEPs. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

05-12-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Schôdza
29-11-2016 - 15:11
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy