Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 29-30 May and 12 June 2017

29-05-2017 - 09:53

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

09:00 / 12:30 AGRI

Multimediálna knižnica

15-05-2017 - 19:12
AGRI Schôdza
03-05-2017 - 09:05
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy