Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 27-28 February 2017

14-02-2017 - 15:08

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Maltese Presidency priorities discussed in committee

INTA AFET EMPL ITRE ENVI TRAN IMCO AGRI REGI CULT LIBE JURI AFCO DEVE 26-01-2017 - 15:49

The priorities of the Maltese Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by Maltese ministers at a series of meetings taking place in January. (Čítať ďalej)

  •  

Give rabbits more space, urge Agriculture Committee MEPs

AGRI 25-01-2017 - 18:10

EU member states should encourage rabbit farmers to phase out conventional battery cages and replace them with healthier but affordable alternatives, such as park or pen farming systems, says the Agriculture Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs argue that improving rabbits’ welfare and living conditions would help prevent disease, thus reducing the need for intensive use of antibiotics that might end up in the human food chain. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

27-02-2017 15:00 / 18:30 AGRI
28-02-2017 09:00 / 12:30 AGRI
28-02-2017 09:00 / 10:00 AGRI FEMM
28-02-2017 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

13-02-2017 - 19:37
AGRI Schôdza
26-01-2017 - 09:14
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy