Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

17-04-2018 - 10:16

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

23-04-2018 15:00 / 18:30 AGRI
24-04-2018 09:00 / 12:30 AGRI
24-04-2018 14:00 / 18:00 AGRI

Multimediálna knižnica

12-04-2018 - 09:05
AGRI Schôdza
20-03-2018 - 14:40
AGRI Schôdza
20-03-2018 - 09:07
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy