Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 25 September, 2 and 9-10 October 2017

22-09-2017 - 12:27

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

25-09-2017 15:00 / 19:00 AGRI

Multimediálna knižnica

31-08-2017 - 09:15
AGRI Schôdza
30-08-2017 - 15:17
AGRI Schôdza
30-08-2017 - 09:10
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy