Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 22-23 January 2018

18-01-2018 - 14:28

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

22-01-2018 16:00 / 18:30 AGRI
23-01-2018 09:00 / 11:00 AGRI
23-01-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

11-01-2018 - 09:13
AGRI Schôdza
07-12-2017 - 14:14
AGRI Schôdza
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy