Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)07-10-1 PE639.920v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Tuesday, 23 July 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

11-09-2019 AGRI_PV(2019)09-04-1 PE641.117v01-00
AGRI

 

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

06-09-2019 AGRI_AB(2019)640618 PE640.618v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

28-08-2019 AGRI_OJ(2019)09-04_1 PE640.643v01-00
AGRI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 53 - Návrh stanoviska k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-07-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júla 2019

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI