Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júla 2019 - Utorok, 23. júla 2019

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

10-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-10_1 PE639.681v02-00
BUDG