Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1. viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov Únie;
2. rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
3. odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
4. rozpočet decentralizovaných orgánov;
5. finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;
6. zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;
7. finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
8. sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 95 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;
9. nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Vážení návštevníci,
 
vitajte na stránke Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, ktorý je jednou z dvoch zložiek rozpočtového orgánu EÚ. Pozostáva zo 41 členov a náhradníkov a spolu s Radou ministrov posudzuje, skúma, mení a schvaľuje rozpočet Únie.
 
V členských štátoch EÚ boli parlamenty ešte pred tým, než plnili úlohu zákonodarcu, zriadené na to, aby hlasovali o súhlase so zdaňovaním. Európska únia zatiaľ dane nevyberá a nemá vlastné zdroje, keďže táto výsada prináleží naďalej členským štátom. Európska únia má však rozpočet, aby mohla realizovať svoje politiky a zabezpečiť riadne fungovanie svojich inštitúcií.
 
Všetku moju energiu, skúsenosti a presvedčenie venujem tomu, aby sa európsky rozpočet stal dôveryhodným nástrojom na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Z tohto hľadiska očakávam, že preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania bude skutočným začiatkom nových rokovaní s Radou. Čakajú nás aj ďalšie dôležité úlohy, ako sú rozpočet eurozóny, vytvorenie skutočného systému vlastných zdrojov alebo opakujúca sa otázka nesplatených záväzkov. Výbor pre rozpočet plánuje plniť svoju úlohu čo najlepšie a priniesť tak nový impulz a zmysel Európe.
 
Prajem Vám príjemnú návštevu.
 
Jean Arthuis