Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on Budgets

15-01-2020 - 09:18
Committee on Budgets

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

15:00 / 17:30 Prebieha BUDG

Multimediálna knižnica

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Schôdza
12-12-2019 - 09:10
BUDG Schôdza
25-11-2019 - 19:11
BUDG Schôdza

Úvodné slová

Johan Van Overtveldt

Vitajte vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozpočet! Tento dôležitý výbor, ktorého som predsedom, uskutočňuje pravidelné schôdze, na ktorých diskutujeme o ročných a viacročných rozpočtoch EÚ, predkladáme návrhy na ich zmenu a pripravujeme ich prijatie. Z rozpočtu EÚ sa financujú kľúčové politiky a programy.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy