Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

07-02-2020 BUDG_OJ(2020)02-17_1 PE647.053v01-00
BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 68 - Návrh stanoviska Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 222 - Návrh správy Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. januára 2020

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00
ECON BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

ZÁPISNICA - Štvrtok, 12. decembra 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO