Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’. (Čítať ďalej)

21-01-2019 - Public Hearing on “European Added Value”

CONT 23-01-2019 - 11:20
MEPs want adequate EU funding to meet new challenges like security and migration and deliver on existing policy aims such as regional development and Erasmus+. © AP images/European Union - EP

The public hearing focused on the success stories thanks to the EU and its European added value. The hearing was split in three panels: Competitiveness, Cohesion Policy and Sustainable Growth. Experts were invited to take part of these panels. (Čítať ďalej)

22-11-2018 - CONT-AGRI Joint Public Hearing on LEADER experiences

CONT 11-06-2019 - 11:43
landscape of fields and mountains

On 22.11.2018, the Committees on Budgetary Control and on Rural Development held a joint public hearing on "Leader experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development". The meeting was organised in an AGRI committee slot. (Čítať ďalej)

11-07-2018 - Performance and visibility of EU funded projects in Western Balkan countries

CONT 11-06-2019 - 11:42
Balkans

On Wednesday 11 July 2018, the Budgetary Control Committee held a public hearing on "performance and visibility of EU funded projects in the EU's Neighbourhood Policy with a special focus on the cross-border cooperation between Western Balkan countries". (Čítať ďalej)

25-06-2018 - State Aid and EU funding - Are they compatible?

CONT 11-06-2019 - 11:42
CONT hearing on 25 June 2018

On Monday 25 June 2018, the Budgetary Control Committee (CONT) organised a public hearing entitled "State aid and EU funding - Are they compatible?". (Čítať ďalej)

19-06-2018 - Joint hearing on assessing the flow of external EU migration funding

BUDG CONT AFET DEVE 18-06-2018 - 12:07
Rohingya refugees

On Tuesday 19 June 2018, the Committees on Budget (BUDG), Budgetary Control (CONT), Foreign Affairs (AFET) and Development (DEVE) are jointly organising a public hearing entitled ‘Assessing the flow of external EU migration funding’. (Čítať ďalej)