Zápisnice


V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. septembra 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Streda, 25. septembra 2019 - Štvrtok, 26. septembra 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Utorok, 8. októbra 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Štvrtok, 17. októbra 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Streda, 24. júla 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT