Publikácie

Publikácie

 

Timetable for 2012 Discharge

Rapporteurs for 2012 Discharge

Allocation of sectors and Discharge reports 2008-2012

 • Allocation of sectors and Discharge reports 2008-2012 EN version

CONT Coordinators

 

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0056) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0057) EN version

Recovery of export refunds for live bovine animals

 • Commission Staff Working Paper: Report on the recovery of export refunds for live bovine animals 2010 (SEC(2011)1115 EN version

Early Warning System Reports

 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5/2013 EN version
 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-4/2013 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 6-7/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5-7/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 4/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-3/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2010 EN version

Screening exercise

Recovery of entitlements

 • Commission Decision C(2011) 4212 on the Internal Procedure provisions for the recovery of entitlements arising from direct management EN version

Annual summaries

 • Annual summaries - a comparative study of added value EN version

Economic, social and territorial cohesion

 • Results of the public consultation on the conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion (SEC(2011) 590) EN version

Guarantee Fund

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the guarantee fund and its management in 2011 (COM(2012)0399) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0217) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2011 (COM(2012)0066) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)015) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on the Guarantee Fund and the management thereof in 2010 (COM (2011)476) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)990) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget, Situation at 31 December 2010 (COM (2011)528) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)1011) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2010 (COM(2011)0150) EN version

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0410 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0231) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0411 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0232) EN version

Information notes on the application of the principle of subsidiarity

 • Decision on the participation of the Union in a Research and Development Programme jointly undertaken by several Member States - COM(2013)493 EN version
 • Decision on the participation of the Union in a second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme - COM(2013)498 EN version
 • Proposal for a regulation establishing uniform rules and uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms - COM(2013)520 EN version
 • Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - COM(2013)534 EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) - COM(2013)535 EN version
 • Proposal for a Regulation amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards the financial allocation for certain Member States - COM(2013)560 EN version

Communication from the Commission - Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014

 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - COM(2013)700 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)411 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)412 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)413 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)414 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)415 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)416 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)417 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)418 final EN version

Other documents received

 • Report from the Commission on the application in 2012 of the Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to EP, Council and Commission documents EN version
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Programming of human and financial resources for decentralised agencies 2014-2020 EN version
 • Seventh report from the EC on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources 2010-2012 N° 1093/2010 - COM(2013)829 final EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions - COM(2013)520 EN version
 • Comments of EDPS on the proposal for a Council Directive amending the Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation EN version
   
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Som veľmi rád, že vás môžem privítať na internetovej stránke Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT). Táto stránka bola vytvorená s cieľom umožniť občanom sledovať prácu výboru.
 
Výbor CONT kontroluje, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky z rozpočtu EÚ, do akej miery sa plnia stanovené ciele a či výsledky programov zodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Dbá tiež o to, aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov vynakladali efektívne, účinne a v súlade s právom EÚ. V tejto súvislosti výbor úzko spolupracuje s Dvorom audítorov a navrhuje zlepšenia na základe výsledkov auditov vykonávaných Dvorom audítorov s cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie.
 
Okrem toho výbor CONT spolupracuje s Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF) v záujme posilnenia boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s rozpočtom EÚ.
 
Hlavným nástrojom, ktorý má výbor CONT k dispozícii, je postup udeľovania absolutória. V rámci tohto postupu výbor CONT monitoruje plnenie rozpočtu EÚ všetkými príslušnými subjektmi, t. j. okrem iného Komisiou, Parlamentom, ostatnými inštitúciami a agentúrami.
 
Ak vás zaujíma, ako to funguje v praxi, navrhujem vám pozrieť si naše správy. Môžete tiež sledovať naše schôdze v priamom prenose a prehliadať si naše materiály prostredníctvom jednotlivých odkazov na tejto stránke, ktorá by vám mala poskytnúť lepší prehľad o činnosti výboru CONT.
 
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.
 
 
Michael Theurer