Publikácie

Publikácie

 

CONT Coordinators

 

CONT Balance Sheet of Activities during the 7th Term

 • Balance Sheet of Activities during the 7th Term EN version
 

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0056) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0057) EN version

Recovery of export refunds for live bovine animals

 • Commission Staff Working Paper: Report on the recovery of export refunds for live bovine animals 2010 (SEC(2011)1115 EN version

Early Warning System Reports

 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5/2013 EN version
 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-4/2013 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 6-7/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5-7/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 4/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-3/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2010 EN version

Screening exercise

Recovery of entitlements

 • Commission Decision C(2011) 4212 on the Internal Procedure provisions for the recovery of entitlements arising from direct management EN version

Annual summaries

 • Annual summaries - a comparative study of added value EN version

Economic, social and territorial cohesion

 • Results of the public consultation on the conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion (SEC(2011) 590) EN version

Guarantee Fund

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the guarantee fund and its management in 2011 (COM(2012)0399) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0217) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2011 (COM(2012)0066) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)015) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on the Guarantee Fund and the management thereof in 2010 (COM (2011)476) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)990) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget, Situation at 31 December 2010 (COM (2011)528) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)1011) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2010 (COM(2011)0150) EN version

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0410 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0231) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0411 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0232) EN version

Information notes on the application of the principle of subsidiarity

 • Decision on the participation of the Union in a Research and Development Programme jointly undertaken by several Member States - COM(2013)493 EN version
 • Decision on the participation of the Union in a second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme - COM(2013)498 EN version
 • Proposal for a regulation establishing uniform rules and uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms - COM(2013)520 EN version
 • Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - COM(2013)534 EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) - COM(2013)535 EN version
 • Proposal for a Regulation amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards the financial allocation for certain Member States - COM(2013)560 EN version

Communication from the Commission - Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014

 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - COM(2013)700 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)411 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)412 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)413 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)414 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)415 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)416 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)417 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)418 final EN version

Other documents received

 • Report from the Commission on the application in 2012 of the Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to EP, Council and Commission documents EN version
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Programming of human and financial resources for decentralised agencies 2014-2020 EN version
 • Seventh report from the EC on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources 2010-2012 N° 1093/2010 - COM(2013)829 final EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions - COM(2013)520 EN version
 • Comments of EDPS on the proposal for a Council Directive amending the Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation EN version
 
Nasledujúce vysielania
 
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

 
Vitajte na stránke Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu! Som predsedníčkou tohto výboru, ktorý v súčasnom volebnom období pozostáva z 30 poslankýň a poslancov zo 17 členských štátov. Výbory spravidla zasadajú raz alebo dvakrát mesačne.
 
Našou úlohou je kontrolovať využívanie prostriedkov z rozpočtu EÚ (približne 130 mld. EUR ročne). Správcom nášho rozpočtu je predovšetkým Európska komisia, ktorá spotrebúva najväčšiu časť peňazí: 80 % v členských štátoch a približne 13 % v ostatných častiach sveta. Zostávajúcich 7% predstavujú administratívne výdavky. My kontrolujeme, či boli prostriedky použité v súlade s pravidlami a či boli naplnené ciele politík. Inými slovami, dostanú občania za cenu, ktorú platia, skutočnú pridanú hodnotu?
 
Výbor pre kontrolu rozpočtu tiež zodpovedá za Európsky úrad pre boj proti podvodom a za Európsku investičnú banku (EIB) v Luxemburgu. Okrem toho sa podieľame na horizontálnych aspektoch právnych predpisov.
 
Výraznou podporou pre nás je Európsky dvor audítorov: jeho správy sú dôležitým predpokladom našej práce.
 
Finančné hospodárenie je ako skúška správnosti: ak nefunguje, nefungujú ani mnohé iné veci.
 
Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke. Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás!
 
Vaša
Inge Gräßle