Publikácie

Publikácie

 

CONT Coordinators

 

CONT Balance Sheet of Activities during the 7th Term

 • Balance Sheet of Activities during the 7th Term EN version
 

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0056) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0057) EN version

Recovery of export refunds for live bovine animals

 • Commission Staff Working Paper: Report on the recovery of export refunds for live bovine animals 2010 (SEC(2011)1115 EN version

Early Warning System Reports

 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5/2013 EN version
 • Draft Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-4/2013 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 6-7/2012 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 8-9/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 5-7/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 4/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 1-3/2011 EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on EAGF expenditure - Early Warning System No 11-12/2010 EN version

Screening exercise

Recovery of entitlements

 • Commission Decision C(2011) 4212 on the Internal Procedure provisions for the recovery of entitlements arising from direct management EN version

Annual summaries

 • Annual summaries - a comparative study of added value EN version

Economic, social and territorial cohesion

 • Results of the public consultation on the conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion (SEC(2011) 590) EN version

Guarantee Fund

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the guarantee fund and its management in 2011 (COM(2012)0399) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0217) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2011 (COM(2012)0066) EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)015) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on the Guarantee Fund and the management thereof in 2010 (COM (2011)476) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)990) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget, Situation at 31 December 2010 (COM (2011)528) EN version
 • Supporting document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SEC(2011)1011) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2010 (COM(2011)0150) EN version

Co-operation and Verification Mechanism in 2012

 • Report from the Commission to the EP and the Council on the progress in Romania under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0410 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0231) EN version
 • Report from the Commission to the EP and the Council on Progress in Bulgaria under the co-operation and verification mechanism (COM(2012)0411 EN version
 • Staff working document accompanying the report from the Commission to the European Parliament and the Council (SWD(2012)0232) EN version

Information notes on the application of the principle of subsidiarity

 • Decision on the participation of the Union in a Research and Development Programme jointly undertaken by several Member States - COM(2013)493 EN version
 • Decision on the participation of the Union in a second European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme - COM(2013)498 EN version
 • Proposal for a regulation establishing uniform rules and uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms - COM(2013)520 EN version
 • Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - COM(2013)534 EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) - COM(2013)535 EN version
 • Proposal for a Regulation amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards the financial allocation for certain Member States - COM(2013)560 EN version

Communication from the Commission - Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014

 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - COM(2013)700 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)411 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)412 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)413 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)414 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)415 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)416 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)417 final EN version
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - annex SWD(2013)418 final EN version

Other documents received

 • Report from the Commission on the application in 2012 of the Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to EP, Council and Commission documents EN version
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Programming of human and financial resources for decentralised agencies 2014-2020 EN version
 • Seventh report from the EC on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources 2010-2012 N° 1093/2010 - COM(2013)829 final EN version
 • Proposal for a Regulation of the EP and the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions - COM(2013)520 EN version
 • Comments of EDPS on the proposal for a Council Directive amending the Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation EN version
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

 
Vitajte na stránke Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu! Som predsedníčkou tohto výboru, ktorý v súčasnom volebnom období pozostáva z 30 poslankýň a poslancov zo 17 členských štátov. Výbory spravidla zasadajú raz alebo dvakrát mesačne.
 
Našou úlohou je kontrolovať využívanie prostriedkov z rozpočtu EÚ (približne 130 mld. EUR ročne). Správcom nášho rozpočtu je predovšetkým Európska komisia, ktorá spotrebúva najväčšiu časť peňazí: 80 % v členských štátoch a približne 13 % v ostatných častiach sveta. Zostávajúcich 7% predstavujú administratívne výdavky. My kontrolujeme, či boli prostriedky použité v súlade s pravidlami a či boli naplnené ciele politík. Inými slovami, dostanú občania za cenu, ktorú platia, skutočnú pridanú hodnotu?
 
Výbor pre kontrolu rozpočtu tiež zodpovedá za Európsky úrad pre boj proti podvodom a za Európsku investičnú banku (EIB) v Luxemburgu. Okrem toho sa podieľame na horizontálnych aspektoch právnych predpisov.
 
Výraznou podporou pre nás je Európsky dvor audítorov: jeho správy sú dôležitým predpokladom našej práce.
 
Finančné hospodárenie je ako skúška správnosti: ak nefunguje, nefungujú ani mnohé iné veci.
 
Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke. Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás!
 
Vaša
Inge Gräßle