Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  TARKISTUKSET 1 - 22 - Lausuntoluonnos Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019

ZÁPISNICA - Streda, 24. júla 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

NÁVRH DRUHEJ SPRÁVY o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NÁVRH DRUHEJ SPRÁVY o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-09-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

07-07-2019 CONT_OJ(2019)07-10_1 PE639.680v01-00
CONT