Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  REPORT on the nomination of François-Roger Cazala as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

  REPORT on the nomination of Alex Brenninkmeijer as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2019 (absolutórium za rok 2018): FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

  REPORT on the nomination of Nikolaos Milionis as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

  REPORT on the nomination of Joëlle Elvinger as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

  REPORT on the nomination of Klaus-Heiner Lehne as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. novembra 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-18_1 PE643.181v01-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 28. novembra 2019

12-11-2019 CONT_OJ(2019)11-28_1 PE643.182v01-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. novembra 2019

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT