Pracovné dokumenty


Pracovné dokumenty sú dokumenty týkajúce sa vypracovávania správ a stanovísk. Výbory často používajú formu pracovného dokumentu na uverejňovanie dôvodových správ zo svojich správ.
Všetky dostupné pracovné dokumenty nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2019 (absolutórium za rok 2018): FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 12/2019 (absolutórium za rok 2018): Elektronický obchod: mnoho výziev pri výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 7/2019 (absolutórium za rok 2018): Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA