Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

22-05-2017 CULT_OJ(2017)05-30_1 PE 604.851v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 30. mája 2017 - Utorok, 30. mája 2017

19-05-2017 CJ27_OJ(2017)05-30_1 PE 604.821v01-00
CULT AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

18-05-2017 CULT_OJ(2017)05-29_1 PE 604.809v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 2. mája 2017 - Utorok, 2. mája 2017

26-04-2017 CJ27_OJ(2017)05-02_1 PE 604.496v01-00
CULT AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 4. mája 2017 - Štvrtok, 4. mája 2017

26-04-2017 CULT_OJ(2017)05-04_1 PE 604.502v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 25. apríla 2017 - Utorok, 25. apríla 2017

06-04-2017 CULT_OJ(2017)04-25_1 PE 602.966v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. marca 2017 - Streda, 22. marca 2017

14-03-2017 CJ27_OJ(2017)03-22_1 PE 601.165v01-00
CULT AFET

Dokumenty k tomuto spisu CJ27/8/09404

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 23. marca 2017 - Štvrtok, 23. marca 2017

14-03-2017 CJ28_OJ(2017)03-23_1 PE 601.161v01-00
CULT EMPL

Dokumenty k tomuto spisu CJ28/8/09411

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. marca 2017 - Štvrtok, 23. marca 2017

13-03-2017 CULT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.137v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. februára 2017 - Pondelok, 27. februára 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL