Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

04-12-2019 - European Capitals of Culture: Impacts, Challenges and Prospects

CULT 13-12-2019 - 17:39
CULT committee public hearing

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities. (Čítať ďalej)

24-09-2018 - Education in the digital era

CULT 26-09-2018 - 11:44
heads with skills and digital loading

The hearing focused on basic digital life skills necessary to meet the challenges of the digital age and on how digital technologies enrich learning in a variety of ways and offer a broad range of learning opportunities (e.g. citizenship and media literacy, including visual literacy). (Čítať ďalej)

11-07-2018 - New European Agenda for Culture

CULT 23-07-2018 - 16:56
PH 11-07-18

The CULT Committee held a public hearing on the New European Agenda for Culture. (Čítať ďalej)

23-01-2018 - The EU Youth Strategy

CULT 29-01-2018 - 16:35
CULT Public hearing 23-01-18

The CULT Committee held a public hearing on the EU Youth Strategy. (Čítať ďalej)

22-11-2017 - Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news

CULT 28-11-2017 - 10:07
CULT PH Fake news

The CULT Committee held a public hearing on the “Scientific and academic culture to counter radicalism and fake news”. (Čítať ďalej)

10-10-2017 - European Solidarity Corps

CULT 11-10-2017 - 15:50
CULT_PH_ESC_10-10-17

The CULT Committee held a joint public hearing with the EMPL Committee on the “European Solidarity Corps” (ESC). (Čítať ďalej)

10-10-2017 - EMPL/CULT hearing on European Solidarity Corps

EMPL CULT 11-10-2017 - 09:19
Poster for the joint hearing EMPL/CULT on European Solidarity Corps

The purpose of this joint hearing EMPL/CULT was to debate the objective and effectiveness of the European Solidarity Corps. A number of important questions were debated regarding the ESC format and form, objectives and implementation, as well as its reliance on existing EU programmes and funds. (Čítať ďalej)

21-06-2017 - Implications of Brexit for Culture and Education

CULT 07-07-2017 - 12:05
PH Brexit

The CULT Committee held a public hearing on the implications of Brexit for culture and education. (Čítať ďalej)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Čítať ďalej)