Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

23-01-2018 - 16:07

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

22-02-2018 - 09:08
CULT Schôdza
21-02-2018 - 14:39
CULT Schôdza
21-02-2018 - 09:03
CULT Schôdza

Úvodné slová

Interview with Petra Kammerevert - CULT chair

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty