Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

20-06-2018 - 10:21
Colours of the EP 2014 activity calendars

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

11-07-2018 - 15:07
CULT Schôdza
11-07-2018 - 09:05
CULT Schôdza
19-06-2018 - 15:06
CULT Schôdza

Úvodné slová

Interview with Petra Kammerevert - CULT chair

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty