Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

23-03-2017 - 15:00

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

EU Solidarity Corps not to be funded with Erasmus+ budget, urge culture MEPs

CULT 22-03-2017 - 11:12

The new European Solidarity Corps deserves its own budget – it should not be funded at the expense of the Erasmus+ or Europe for Citizens programmes, urge Culture and Education Committee MEPs in a resolution voted on Wednesday. Offering young people an opportunity to take part in solidarity schemes all over Europe would help them to gain experience for future long-term jobs, they add. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

23-03-2017 - 10:40
CULT Schôdza
23-03-2017 - 09:05
EMPL CULT Schôdza
22-03-2017 - 15:07
CULT AFET Schôdza

Úvodné slová

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty