Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

15-07-2015 - 10:19

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-07-2015 - 15:06
CULT Schôdza
14-07-2015 - 09:12
CULT Schôdza

Úvodné slová

Ms Silvia COSTA

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty