Členovia výboru

 

Členovia výboru

Silvia COSTA Predsedníčka Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Taliansko Partito Democratico
 
Andrea BOCSKOR Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Mircea DIACONU Podpredseda Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu Rumunsko Independent
 
Helga TRÜPEL Podpredsedníčka Skupina zelených/Európska slobodná aliancia Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 
Michaela ŠOJDROVÁ Podpredsedníčka Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Česká republika Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 
Isabella ADINOLFI Členka Skupina Európa slobody a priamej demokracie Taliansko Movimento 5 Stelle
 
Dominique BILDE Členka Nezaradení poslanci Francúzsko Front national
 
Louise BOURS Členka Skupina Európa slobody a priamej demokracie Spojené kráľovstvo United Kingdom Independence Party
 
Damian DRĂGHICI Člen Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Rumunsko Uniunea Națională pentru Progresul României
 
Angel DZHAMBAZKI Člen Európski konzervatívci a reformisti Bulharsko VMRO
 
 
Členovia výboru
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.
 
Náš výbor pôsobí v oblasti kultúrnych aspektov Únie, akými sú šírenie kultúry, kultúrne dedičstvo, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ďalej vzdelávanie, audiovizuálna politika, kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti, mládež a šport.
 
Pri prijímaní nových zákonov a pri dohľade nad programami EÚ v týchto oblastiach zohráva Európsky parlament rovnakú úlohu ako vlády členských štátov. V tejto súvislosti je výbor zodpovedný za „Erasmus +”, program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, program „Tvorivá Európa”, ktorý podporuje európske kultúrne a kreatívne sektory, a program „Európa pre občanov”.
 
Výbor tiež organizuje pravidelné verejné vypočutia odborníkov s cieľom zhromažďovania dôkazov v oblastiach, ktoré spadajú do jeho právomoci.
 
Je mi cťou byť predsedníčkou tohto výboru a verím, že vám naša stránka pomôže lepšie sledovať jeho prácu.
 
Silvia Costa
predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie