Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 V stručnosti

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Štúdia

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Štúdia

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 V stručnosti

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 V stručnosti

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Hĺbková analýza

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Štúdia