Vypočutia

POZRI VŠETKY

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

The opening keynote speech was made by Commission Vice President Frans Timmermans, who presented the Commission's Reflection Paper on sustainable development, adopted on 30 January. Professor Jeffrey Sachs, a leading sustainable development expert at Columbia University, set out his views on what the EU should do to implement the SDGs in Europe and globally. Members discussed with the authors of a study on SDG implementation mechanisms in Member States and with academics who drafted the Global Sustainable Development Report for the UN.

The hearing took place in preparation of the September 2019 UN summit to review the SDGs, and Parliament's strategic own-initiative report on SDG implementation that both committees jointly prepared, a draft of which was presented right after the hearing.

The video recording of the hearing is available below.


Umiestnenie : Brussels

    Europe's approach to implementing the Sustainable DEvelopment Goals: good practices and the way forward (Presentation)
    Draft Global Sustainable Development Report 2019: messages for the globe, insights for the EU(Presentation)