Najnovšie udalosti

Parliament committees define priorities for future external instrument

26-03-2019 - 12:29
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Schôdza
02-04-2019 - 14:41
DEVE Schôdza
18-03-2019 - 16:09
DEVE INTA Schôdza

Úvodné slová

Chair of the Committee on Development

Vitajte na webovej stránke Výboru pre rozvoj (DEVE). Mám tú česť byť predsedníčkou výboru od júla 2014.

Takmer miliarda ľudí na celom svete žije v podmienkach extrémnej chudoby. A ešte viac ľudí trpí hladom a chorobami, prípadne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti alebo vzdelaniu. Svetové rozvojové úsilie v rámci miléniových rozvojových cieľov však viedlo k merateľnému pokroku a v uplynulých rokoch sme boli svedkami toho, ako milióny ľudí sa vymanili z chudoby. Súčasne však vnímame narastajúce nerovnosti a potrebujeme nájsť spôsoby ako dosiahnuť, aby bol hospodársky nárast prínosný väčšiemu počtu ľudí.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy