Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 29 août 2018 - Mercredi 29 août 2018

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 10 September 2018 - Monday 10 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Dokumenty k tomuto spisu LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

13-07-2018 IMCO_OJ(2018)09-03_1 PE 625.449v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

12-07-2018 FEMM_OJ(2018)09-03_1 PE 625.432v01-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 11. júla 2018 - Štvrtok, 12. júla 2018

11-07-2018 EMPL_OJ(2018)07-11_1 PE 625.272v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 11 July 2018 - Wednesday 11 July 2018

11-07-2018 CJ35_OJ(2018)07-11_1 PE 625.335v01-00
PETI AFCO

Dokumenty k tomuto spisu CJ35/8/13962

  DRAFT AGENDA - Wednesday 11 July 2018 - Wednesday 11 July 2018

11-07-2018 AFCO_OJ(2018)07-11_1 PE 625.337v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 10. júla 2018 - Utorok, 10. júla 2018

10-07-2018 REGI_OJ(2018)07-10_1 PE 625.307v01-00
REGI

Dokumenty k tomuto spisu REGI/8/13838