Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Pondelok, 26. februára 2018

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

  DRAFT AGENDA - Monday 26 February 2018 - Tuesday 27 February 2018

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Pondelok, 26. februára 2018

21-02-2018 CONT_OJ(2018)02-26_1 PE 618.189v01-00
CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. februára 2018 - Štvrtok, 22. februára 2018

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 27. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

20-02-2018 AGRI_OJ(2018)02-27_1 PE 618.180v01-00
AGRI DEVE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

20-02-2018 ECON_OJ(2018)02-26_1 PE 618.184v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. februára 2018 - Utorok, 27. februára 2018

20-02-2018 ENVI_OJ(2018)02-26_1 PE 618.174v02-00
ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 20. februára 2018 - Utorok, 20. februára 2018

20-02-2018 REGI_OJ(2018)02-20_1 PE 618.094v01-00
REGI