Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 5 March 2015 - Thursday 5 March 2015

05-03-2015 EMPL_OJ(2015)03-05_1 PE 549.427v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

27-02-2015 JURI_OJ(2015)03-09_1 PE 549.436v01-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. februára 2015 - Štvrtok, 26. februára 2015

26-02-2015 EMPL_OJ(2015)02-26_1 PE 549.232v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

26-02-2015 ENVI_OJ(2015)03-09_1 PE 549.426v01-00
ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. februára 2015 - Štvrtok, 26. februára 2015

26-02-2015 REGI_OJ(2015)02-26_1 PE 549.258v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 5 March 2015 - Thursday 5 March 2015

26-02-2015 LIBE_OJ(2015)03-05_1 PE 549.421v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. februára 2015 - Štvrtok, 26. februára 2015

26-02-2015 AFCO_OJ(2015)02-26_1 PE 549.300v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. februára 2015 - Štvrtok, 26. februára 2015

26-02-2015 SEDE_OJ(2015)02-26_1 PE 549.260v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. marca 2015 - Pondelok, 2. marca 2015

25-02-2015 AFET_OJ(2015)03-02_1 PE 549.357v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 9 March 2015 - Monday 9 March 2015

25-02-2015 DEVE_OJ(2015)03-09_1 PE 549.412v01-00
DEVE