Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 11 juillet 2016 - Mardi 12 juillet 2016

11-07-2016 PECH_OJ(2016)07-11_1 PE 585.579v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. júla 2016 - Pondelok, 4. júla 2016

04-07-2016 AFCO_OJ(2016)07-04_1 PE 585.589v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. júla 2016 - Pondelok, 4. júla 2016

04-07-2016 EMIS_OJ(2016)07-04_1 PE 585.494v02-00
EMIS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. júla 2016 - Pondelok, 4. júla 2016

29-06-2016 BUDG_OJ(2016)07-04_1 PE 585.603v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Wednesday 13 July 2016 - Thursday 14 July 2016

29-06-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v01-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

29-06-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v01-00
JURI IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_1 PE 585.574v01-00
BUDG DEVE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 30. júna 2016 - Štvrtok, 30. júna 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_2 PE 585.576v01-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. júla 2016 - Pondelok, 4. júla 2016

28-06-2016 ITRE_OJ(2016)07-04_1 PE 585.580v01-00
ITRE