Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 1. apríla 2015 - Streda, 1. apríla 2015

01-04-2015 EMPL_OJ(2015)04-01_1 PE 552.055v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. marca 2015 - Utorok, 31. marca 2015

30-03-2015 PECH_OJ(2015)03-30_1 PE 552.004v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. marca 2015 - Utorok, 31. marca 2015

30-03-2015 FEMM_OJ(2015)03-30_1 PE 551.918v03-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. marca 2015 - Pondelok, 30. marca 2015

30-03-2015 TAXE_OJ(2015)03-30_1 PE 552.083v02-00
TAXE

  DRAFT AGENDA - Monday 30 March 2015 - Tuesday 31 March 2015

26-03-2015 ENVI_OJ(2015)03-30_1 PE 552.057v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 16 April 2015 - Thursday 16 April 2015

26-03-2015 CJ14_OJ(2015)04-16_1 PE 552.112v01-00
AGRI ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. marca 2015 - Štvrtok, 26. marca 2015

26-03-2015 REGI_OJ(2015)03-26_1 PE 551.931v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. marca 2015 - Utorok, 31. marca 2015

25-03-2015 AFET_OJ(2015)03-30_1 PE 552.087v01-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. marca 2015 - Pondelok, 30. marca 2015

25-03-2015 ECON_OJ(2015)03-30_1 PE 552.107v01-00
TAXE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. apríla 2015 - Pondelok, 20. apríla 2015

25-03-2015 IMCO_OJ(2015)04-20_1 PE 552.093v01-00
IMCO