Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 3. mája 2017 - Štvrtok, 4. mája 2017

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 3. mája 2017 - Streda, 3. mája 2017

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 3. mája 2017 - Štvrtok, 4. mája 2017

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 2. mája 2017 - Streda, 3. mája 2017

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 2. mája 2017 - Streda, 3. mája 2017

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 2. mája 2017 - Utorok, 2. mája 2017

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 18 May 2017 - Thursday 18 May 2017

28-04-2017 CJ18_OJ(2017)05-18_1 PE 604.533v01-00
IMCO ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 3. mája 2017 - Štvrtok, 4. mája 2017

28-04-2017 DROI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.084v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 May 2017 - Thursday 11 May 2017

27-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-11_1 PE 604.531v01-00
IMCO