Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 21. marca 2019 - Štvrtok, 21. marca 2019

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 21. marca 2019 - Štvrtok, 21. marca 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 25. marca 2019 - Pondelok, 25. marca 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. marca 2019 - Pondelok, 18. marca 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI