Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. septembra 2016 - Štvrtok, 8. septembra 2016

08-09-2016 PECH_OJ(2016)09-08_1 PE 587.637v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Streda, 31. augusta 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

25-08-2016 JURI_OJ(2016)09-05_1 PE 587.671v01-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. augusta 2016 - Utorok, 30. augusta 2016

24-08-2016 AFET_OJ(2016)08-29_1 PE 587.641v01-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Štvrtok, 1. septembra 2016

24-08-2016 INTA_OJ(2016)08-31_1 PE 587.661v01-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Streda, 31. augusta 2016

24-08-2016 DROI_OJ(2016)08-31_1 PE 587.653v01-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

23-08-2016 ECON_OJ(2016)08-31_1 PE 587.654v01-00
ECON