Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. septembra 2019 - Utorok, 3. septembra 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 3. septembra 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. septembra 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019 - Štvrtok, 5. septembra 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. septembra 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL