Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. februára 2016 - Utorok, 23. februára 2016

22-02-2016 IMCO_OJ(2016)02-22_1 PE 576.818v02-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Štvrtok, 18. februára 2016

17-02-2016 EMPL_OJ(2016)02-17_1 PE 576.826v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Štvrtok, 18. februára 2016

17-02-2016 PECH_OJ(2016)02-17_1 PE 576.691v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Štvrtok, 18. februára 2016

17-02-2016 JURI_OJ(2016)02-17_1 PE 576.887v02-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 16. februára 2016 - Utorok, 16. februára 2016

16-02-2016 AFET_OJ(2016)02-16_1 PE 576.871v03-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 15. februára 2016 - Utorok, 16. februára 2016

15-02-2016 INTA_OJ(2016)02-15_1 PE 576.829v02-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 15. februára 2016 - Utorok, 16. februára 2016

15-02-2016 REGI_OJ(2016)02-15_1 PE 576.824v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 22 February 2016 - Tuesday 23 February 2016

12-02-2016 CONT_OJ(2016)02-22_1 PE 576.960v01-00
CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Štvrtok, 18. februára 2016

09-02-2016 DEVE_OJ(2016)02-17_1 PE 576.878v01-00
DEVE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Streda, 17. februára 2016

09-02-2016 TAX2_OJ(2016)02-17_1 PE 576.879v01-00
TAX2 ECON