Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 27. novembra 2018 - Utorok, 27. novembra 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 22. novembra 2018 - Štvrtok, 22. novembra 2018

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. novembra 2018 - Štvrtok, 22. novembra 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. novembra 2018 - Štvrtok, 22. novembra 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 21. novembra 2018 - Streda, 21. novembra 2018

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 19. novembra 2018 - Utorok, 20. novembra 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 19. novembra 2018 - Utorok, 20. novembra 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 20 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

16-11-2018 LIBE_OJ(2018)11-20_1 PE 630.493v03-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štvrtok, 15. novembra 2018

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL