Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júla 2015 - Štvrtok, 2. júla 2015

02-07-2015 LIBE_OJ(2015)07-02_1 PE 560.879v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 6 July 2015 - Monday 6 July 2015

30-06-2015 LIBE_OJ(2015)07-06_1 PE 560.891v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Tuesday 14 July 2015 - Tuesday 14 July 2015

30-06-2015 FEMM_OJ(2015)07-14_1 PE 560.907v01-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. júna 2015 - Pondelok, 29. júna 2015

29-06-2015 AFET_OJ(2015)06-29_1 PE 560.825v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 13 July 2015 - Tuesday 14 July 2015

29-06-2015 JURI_OJ(2015)07-13_1 PE 560.899v01-00
JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júla 2015 - Štvrtok, 2. júla 2015

26-06-2015 DROI_OJ(2015)07-02_1 PE 560.860v01-00
DROI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. júna 2015 - Pondelok, 29. júna 2015

25-06-2015 INTA_OJ(2015)06-29_1 PE 560.856v01-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júla 2015 - Štvrtok, 2. júla 2015

25-06-2015 ECON_OJ(2015)07-02_1 PE 560.873v01-00
TAXE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júla 2015 - Štvrtok, 2. júla 2015

24-06-2015 TAXE_OJ(2015)07-02_1 PE 560.857v01-00
TAXE

Dokumenty k tomuto spisu TAXE/8/03732

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júna 2015 - Utorok, 23. júna 2015

23-06-2015 EMPL_OJ(2015)06-23_1 PE 560.734v01-00
EMPL