Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. februára 2017 - Pondelok, 6. februára 2017

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 EMPL_OJ(2017)01-25_1 PE 597.455v03-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 TRAN_OJ(2017)01-25_1 PE 597.425v02-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017 - Štvrtok, 26. januára 2017

25-01-2017 PECH_OJ(2017)01-25_1 PE 597.395v03-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017

25-01-2017 FEMM_OJ(2017)01-25_1 PE 595.686v03-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 23 January 2017 - Tuesday 24 January 2017

13-01-2017 CULT_OJ(2017)01-23_1 PE 597.471v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. januára 2017 - Štvrtok, 12. januára 2017

12-01-2017 EMIS_OJ(2017)01-12_1 PE 595.731v02-00
EMIS

  DRAFT AGENDA - Tuesday 24 January 2017 - Tuesday 24 January 2017

10-01-2017 EMIS_OJ(2017)01-24_1 PE 597.433v01-00
EMIS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. januára 2017 - Utorok, 24. januára 2017

10-01-2017 PANA_OJ(2017)01-24_1 PE 595.714v01-00
PANA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 9. januára 2017 - Pondelok, 9. januára 2017

09-01-2017 AFET_OJ(2017)01-09_1 PE 595.724v03-00
AFET

Dokumenty k tomuto spisu AFET/8/08762