Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

19-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-19_1 PE 612.160v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 16. októbra 2017 - Pondelok, 16. októbra 2017

16-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-16_1 PE 612.076v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

16-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-19_1 PE 612.193v01-00
ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 16. októbra 2017 - Pondelok, 16. októbra 2017

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-19_1 PE 612.171v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 23 October 2017 - Monday 23 October 2017

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-23_1 PE 612.172v01-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 18. októbra 2017 - Streda, 18. októbra 2017

13-10-2017 PANA_OJ(2017)10-18_1 PE 612.170v01-00
PANA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

12-10-2017 CONT_OJ(2017)10-19_1 PE 612.161v01-00
CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 19. októbra 2017 - Štvrtok, 19. októbra 2017

12-10-2017 ECON_OJ(2017)10-19_1 PE 612.173v01-00
ECON