Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Streda, 25. apríla 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 LIBE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.989v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Streda, 25. apríla 2018

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Streda, 25. apríla 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 DROI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.910v03-00
DROI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. apríla 2018 - Štvrtok, 26. apríla 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 14 May 2018 - Tuesday 15 May 2018

24-04-2018 TRAN_OJ(2018)05-14_1 PE 621.016v01-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 23. apríla 2018 - Utorok, 24. apríla 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET