Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. septembra 2015 - Štvrtok, 3. septembra 2015

03-09-2015 EMPL_OJ(2015)09-03_1 PE 565.176v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. septembra 2015 - Štvrtok, 3. septembra 2015

03-09-2015 IMCO_OJ(2015)09-03_1 PE 565.019v02-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. septembra 2015 - Štvrtok, 3. septembra 2015

03-09-2015 PECH_OJ(2015)09-03_1 PE 565.140v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 14 September 2015 - Tuesday 15 September 2015

03-09-2015 CULT_OJ(2015)09-14_1 PE 565.192v01-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 3. septembra 2015 - Štvrtok, 3. septembra 2015

03-09-2015 AFCO_OJ(2015)09-03_1 PE 565.178v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 14 September 2015 - Tuesday 15 September 2015

03-09-2015 FEMM_OJ(2015)09-14_1 PE 567.472v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 14 September 2015 - Tuesday 15 September 2015

02-09-2015 TRAN_OJ(2015)09-14_1 PE 567.462v01-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 8. septembra 2015 - Utorok, 8. septembra 2015

02-09-2015 AGRI_OJ(2015)09-08_1 PE 565.206v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 7. septembra 2015 - Pondelok, 7. septembra 2015

01-09-2015 TAXE_OJ(2015)09-07_1 PE 565.201v01-00
TAXE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 31. augusta 2015

31-08-2015 AFET_OJ(2015)08-31_1 PE 565.158v02-00
AFET