Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. septembra 2017 - Štvrtok, 7. septembra 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. septembra 2017 - Pondelok, 4. septembra 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. septembra 2017 - Pondelok, 4. septembra 2017

07-08-2017 FEMM_OJ(2017)09-04_1 PE 609.473v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

04-08-2017 PETI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.389v01-00
PETI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. septembra 2017 - Pondelok, 4. septembra 2017

03-08-2017 IMCO_OJ(2017)09-04_1 PE 608.131v01-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 31. augusta 2017 - Štvrtok, 31. augusta 2017

02-08-2017 LIBE_OJ(2017)08-31_1 PE 609.399v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. septembra 2017 - Pondelok, 4. septembra 2017

02-08-2017 LIBE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.401v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 31. augusta 2017 - Štvrtok, 31. augusta 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)08-31_1 PE 609.368v01-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. septembra 2017 - Štvrtok, 7. septembra 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)09-07_1 PE 609.371v01-00
TRAN