Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 20. februára 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

17-02-2020 DROI_OJ(2020)02-17_1 PE647.133v01-00
DROI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET