Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Streda, 31. augusta 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 19. júla 2016 - Utorok, 19. júla 2016

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 31. augusta 2016 - Streda, 31. augusta 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 5. septembra 2016 - Pondelok, 5. septembra 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 13. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 13. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 13. júla 2016 - Štvrtok, 14. júla 2016

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO