Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 15. júna 2016 - Štvrtok, 16. júna 2016

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 6 June 2016 - Monday 6 June 2016

30-05-2016 AGRI_OJ(2016)06-06_1 PE 583.987v01-00
AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 26. mája 2016 - Štvrtok, 26. mája 2016

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

26-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v03-00
DROI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. mája 2016 - Streda, 25. mája 2016

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júna 2016 - Štvrtok, 2. júna 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI