Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 12. júla 2017 - Streda, 12. júla 2017

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

28-06-2017 JURI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.843v01-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

27-06-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Wednesday 12 July 2017

27-06-2017 CJ06_OJ(2017)07-12_1 PE 607.805v01-00
TRAN IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 3. júla 2017 - Pondelok, 3. júla 2017

27-06-2017 PANA_OJ(2017)07-03_1 PE 606.108v01-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Monday 10 July 2017 - Tuesday 11 July 2017

26-06-2017 TRAN_OJ(2017)07-10_1 PE 606.309v01-00
TRAN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 26. júna 2017 - Pondelok, 26. júna 2017

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 29. júna 2017 - Štvrtok, 29. júna 2017

23-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-29_1 PE 606.292v01-00
BUDG