Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

15-10-2015 REGI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.654v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

15-10-2015 FEMM_OJ(2015)10-15_1 PE 567.831v02-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

15-10-2015 SEDE_OJ(2015)10-15_1 PE 569.643v03-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 13. októbra 2015 - Utorok, 13. októbra 2015

13-10-2015 PECH_OJ(2015)10-13_1 PE 567.832v01-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 12. októbra 2015 - Utorok, 13. októbra 2015

12-10-2015 EMPL_OJ(2015)10-12_1 PE 569.476v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

08-10-2015 AFET_OJ(2015)10-15_1 PE 569.658v01-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 22. októbra 2015 - Štvrtok, 22. októbra 2015

08-10-2015 INTA_OJ(2015)10-22_1 PE 569.663v01-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

08-10-2015 INTA_OJ(2015)10-15_1 PE 569.664v01-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 15. októbra 2015 - Štvrtok, 15. októbra 2015

08-10-2015 CULT_OJ(2015)10-15_1 PE 569.484v01-00
CULT

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

08-10-2015 PETI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.671v01-00
PETI