Návrhy programov schôdzí

Návrhy programov schôdzí

 

Návrhy programov schôdze sú uverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výborov sa rokuje, prebiehajú výmeny názorov a hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, a tiež sa často vedú diskusie s odborníkmi. Upozorňujeme na skutočnosť, že zmeny programu práce na schôdzi výboru uskutočnené v poslednej chvíli vždy nie je možné zaradiť do návrhu programu schôdze.
Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 6. novembra 2014 - Štvrtok, 6. novembra 2014

Dátum : 06-11-2014

Číslo :

AFCO_OJ(2014)11-06_1 PE 541.461v01-00
AFCO

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 5. novembra 2014 - Štvrtok, 6. novembra 2014

Dátum : 05-11-2014

Číslo :

AGRI_OJ(2014)11-05_1 PE 541.378v01-00
AGRI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 5. novembra 2014 - Štvrtok, 6. novembra 2014

Dátum : 05-11-2014

Číslo :

PECH_OJ(2014)11-05_1 PE 541.370v01-00
PECH

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 5. novembra 2014 - Streda, 5. novembra 2014

Dátum : 05-11-2014

Číslo :

SEDE_OJ(2014)11-05_1 PE 541.442v01-00
SEDE

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 4. novembra 2014 - Utorok, 4. novembra 2014

Dátum : 04-11-2014

Číslo :

EMPL_OJ(2014)11-04_1 PE 541.437v01-00
EMPL

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 4. novembra 2014 - Utorok, 4. novembra 2014

Dátum : 04-11-2014

Číslo :

REGI_OJ(2014)11-04_1 PE 541.426v01-00
REGI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 3. novembra 2014 - Utorok, 4. novembra 2014

Dátum : 03-11-2014

Číslo :

AFET_OJ(2014)11-03_1 PE 541.422v02-00
AFET

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Monday 10 November 2014 - Tuesday 11 November 2014

Dátum : 29-10-2014

Číslo :

JURI_OJ(2014)11-10_1 PE 541.460v01-00
JURI

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 3. novembra 2014 - Pondelok, 3. novembra 2014

Dátum : 27-10-2014

Číslo :

DEVE_OJ(2014)11-03_1 PE 541.434v01-00
DEVE

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 4. novembra 2014 - Utorok, 4. novembra 2014

Dátum : 27-10-2014

Číslo :

BUDG_OJ(2014)11-04_1 PE 541.443v01-00
BUDG
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica