Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. apríla 2015 - Pondelok, 20. apríla 2015

20-04-2015 SEDE_OJ(2015)04-20_1 PE 554.815v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. apríla 2015 - Štvrtok, 16. apríla 2015

16-04-2015 EMPL_OJ(2015)04-16_1 PE 554.758v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. apríla 2015 - Pondelok, 27. apríla 2015

16-04-2015 CULT_OJ(2015)04-27_1 PE 554.858v01-00
CULT

  DRAFT AGENDA - Thursday 23 April 2015 - Thursday 23 April 2015

16-04-2015 LIBE_OJ(2015)04-23_1 PE 554.850v01-00
LIBE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. apríla 2015 - Štvrtok, 16. apríla 2015

16-04-2015 AFCO_OJ(2015)04-16_1 PE 554.759v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 6 May 2015 - Thursday 7 May 2015

16-04-2015 FEMM_OJ(2015)05-06_1 PE 554.852v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 23 April 2015 - Thursday 23 April 2015

16-04-2015 DROI_OJ(2015)04-23_1 PE 554.864v01-00
DROI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. apríla 2015 - Štvrtok, 16. apríla 2015

16-04-2015 SEDE_OJ(2015)04-16_1 PE 554.718v02-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. apríla 2015 - Utorok, 14. apríla 2015

13-04-2015 AFET_OJ(2015)04-13_1 PE 552.116v03-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. apríla 2015 - Utorok, 14. apríla 2015

13-04-2015 PECH_OJ(2015)04-13_1 PE 554.717v01-00
PECH