Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štvrtok, 14. decembra 2017

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štvrtok, 14. decembra 2017

14-12-2017 AFCO_OJ(2017)12-14_1 PE 615.387v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štvrtok, 14. decembra 2017

14-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-14_1 PE 615.347v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. decembra 2017 - Utorok, 12. decembra 2017

12-12-2017 REGI_OJ(2017)12-12_1 PE 615.371v02-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. decembra 2017 - Štvrtok, 7. decembra 2017

07-12-2017 ENVI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.288v02-00
ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. decembra 2017 - Štvrtok, 7. decembra 2017

07-12-2017 REGI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.268v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. decembra 2017 - Štvrtok, 7. decembra 2017

07-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-07_1 PE 615.254v01-00
SEDE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 11. decembra 2017 - Pondelok, 11. decembra 2017

05-12-2017 ECON_OJ(2017)12-11_1 PE 615.358v01-00
ECON

Dokumenty k tomuto spisu ECON/8/11571

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. decembra 2017 - Pondelok, 4. decembra 2017

04-12-2017 INTA_OJ(2017)12-04_1 PE 615.242v03-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. decembra 2017 - Pondelok, 4. decembra 2017

04-12-2017 CJ12_OJ(2017)12-04_1 PE 615.211v02-00
LIBE ECON