Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 23. januára 2019 - Štvrtok, 24. januára 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 23. januára 2019 - Streda, 23. januára 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 23. januára 2019 - Štvrtok, 24. januára 2019

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 22. januára 2019 - Utorok, 22. januára 2019

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 22. januára 2019 - Utorok, 22. januára 2019

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 21. januára 2019 - Utorok, 22. januára 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 CJ36_OJ(2019)01-22_2 PE 632.931v01-00
ENVI ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 21 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 ECON_OJ(2019)01-21_1 PE 632.981v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 17. januára 2019 - Štvrtok, 17. januára 2019

17-01-2019 REGI_OJ(2019)01-17_1 PE 632.819v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

17-01-2019 LIBE_OJ(2019)01-23_1 PE 632.957v01-00
LIBE