Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 9 novembre 2016 - Jeudi 10 novembre 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 20. októbra 2016 - Štvrtok, 20. októbra 2016

20-10-2016 AFET_OJ(2016)10-20_1 PE 592.193v02-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 20. októbra 2016 - Štvrtok, 20. októbra 2016

20-10-2016 AFCO_OJ(2016)10-20_1 PE 592.246v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 24 October 2016 - Monday 24 October 2016

19-10-2016 AFET_OJ(2016)10-24_1 PE 592.318v01-00
AFET

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 7. novembra 2016 - Pondelok, 7. novembra 2016

19-10-2016 CJ25_OJ(2016)11-07_1 PE 592.313v01-00
FEMM AGRI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 7. novembra 2016 - Utorok, 8. novembra 2016

19-10-2016 FEMM_OJ(2016)11-07_1 PE 592.319v01-00
FEMM

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. októbra 2016 - Pondelok, 24. októbra 2016

18-10-2016 BUDG_OJ(2016)10-24_1 PE 592.274v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

18-10-2016 IMCO_OJ(2016)11-09_1 PE 592.265v01-00
IMCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 8. novembra 2016 - Utorok, 8. novembra 2016

18-10-2016 PANA_OJ(2016)11-08_1 PE 592.230v01-00
PANA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 20. októbra 2016 - Štvrtok, 20. októbra 2016

17-10-2016 CONT_OJ(2016)10-20_1 PE 592.233v01-00
CONT