Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018 - Pondelok, 24. septembra 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018 - Pondelok, 24. septembra 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018 - Pondelok, 24. septembra 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018 - Pondelok, 24. septembra 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 27. septembra 2018 - Štvrtok, 27. septembra 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 26. septembra 2018 - Streda, 26. septembra 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Tuesday 25 September 2018 - Tuesday 25 September 2018

18-09-2018 CJ16_OJ(2018)09-25_1 PE 627.875v01-00
ECON BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 24. septembra 2018 - Pondelok, 24. septembra 2018

18-09-2018 AGRI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.873v01-00
AGRI