Najnovšie udalosti

Next DROI Meeting

09-08-2016 - 14:40
MEP Elena Valenciano on human rights

Najnovšie tlačové správy

  •  

Valenciano: concerns on hunger strike by Sakharov Laureate Fariñas

DROI 01-08-2016 - 16:58

Chair of the European Parliament’s Human Rights committee MEP Elena Valenciano (S&D,ES) expressed on Monday her concern and solidarity with Cuban human rights activist and Sakharov Prize Laureate 2010 Guillermo Fariñas and other Cuban human rights activists on hunger strike. Mr Fariñas is on a hunger and thirst strike to protest against the torture and mistreatment of political prisoners by the Cuban Government. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-07-2016 - 15:11
DEVE DROI Schôdza

Úvodné slová

DROI Chair

Vitajte v Podvýbore pre ľudské práva (DROI) Európskeho parlamentu.

Hlavné úlohy podvýboru zahŕňajú všetky záležitosti súvisiace s ľudskými právami, ochranou menšín a podporou demokratických hodnôt s geografickou pôsobnosťou pokrývajúcou krajiny mimo EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty