Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 V stručnosti

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Štúdia

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Štúdia

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Štúdia

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 V stručnosti

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Periodiká

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Štúdia

Human rights in Belarus: The EU’s role since 2016
05-06-2018 Štúdia

Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level
26-04-2018 Štúdia