Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017 - Streda, 25. januára 2017

19-01-2017 CJ16_OJ(2017)01-25_1 PE 597.566v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Wednesday 25 January 2017

19-01-2017 ECON_OJ(2017)01-25_1 PE 597.567v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. januára 2017 - Štvrtok, 12. januára 2017

04-01-2017 CJ12_OJ(2017)01-12_1 PE 597.393v01-00
LIBE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. januára 2017 - Štvrtok, 12. januára 2017

04-01-2017 ECON_OJ(2017)01-12_1 PE 597.394v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 9. januára 2017 - Pondelok, 9. januára 2017

16-12-2016 CJ16_OJ(2017)01-09_1 PE 595.728v01-00
ECON BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. decembra 2016 - Štvrtok, 8. decembra 2016

06-12-2016 CJ12_OJ(2016)12-08_1 PE 595.567v01-00
LIBE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 12. decembra 2016 - Pondelok, 12. decembra 2016

05-12-2016 ECON_OJ(2016)12-12_1 PE 595.495v01-00
EMPL ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 12. decembra 2016 - Pondelok, 12. decembra 2016

05-12-2016 ECON_OJ(2016)12-12_2 PE 595.500v01-00
ECON

Dokumenty k tomuto spisu ECON/8/08626

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 8. decembra 2016 - Štvrtok, 8. decembra 2016

01-12-2016 ECON_OJ(2016)12-08_1 PE 595.483v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 1. decembra 2016 - Štvrtok, 1. decembra 2016

29-11-2016 CJ12_OJ(2016)12-01_1 PE 595.405v01-00
LIBE ECON