Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. februára 2017 - Utorok, 28. februára 2017

17-02-2017 CJ12_OJ(2017)02-28_1 PE 599.790v01-00
LIBE ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. februára 2017 - Pondelok, 27. februára 2017

17-02-2017 CJ29_OJ(2017)02-27_1 PE 599.792v01-00
JURI ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. februára 2017 - Utorok, 28. februára 2017

17-02-2017 ECON_OJ(2017)02-27_1 PE 599.794v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. februára 2017 - Pondelok, 13. februára 2017

13-02-2017 CONT_OJ(2017)02-13_1 PE 599.575v02-00
ECON CONT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. februára 2017 - Pondelok, 13. februára 2017

07-02-2017 CJ16_OJ(2017)02-13_1 PE 599.655v01-00
ECON BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. februára 2017 - Pondelok, 13. februára 2017

07-02-2017 ECON_OJ(2017)02-13_2 PE 599.650v01-00
ECON

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 8. februára 2017 - Streda, 8. februára 2017

03-02-2017 CJ16_OJ(2017)02-08_1 PE 599.590v01-00
ECON BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. februára 2017 - Pondelok, 6. februára 2017

30-01-2017 ECON_OJ(2017)02-06_1 PE 597.712v01-00
ECON

Dokumenty k tomuto spisu ECON/8/09128

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017 - Streda, 25. januára 2017

19-01-2017 CJ16_OJ(2017)01-25_1 PE 597.566v01-00
ECON BUDG

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 25. januára 2017 - Streda, 25. januára 2017

19-01-2017 ECON_OJ(2017)01-25_1 PE 597.567v01-00
ECON

Dokumenty k tomuto spisu ECON/8/08806