Najnovšie udalosti

ECON committee meetings in June / July

22-06-2018 - 15:20

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

28-06-2018 11:00 / 12:30 EMPL ECON

Multimediálna knižnica

19-06-2018 - 18:39
AFCO ECON Schôdza
19-06-2018 - 15:12
ECON Schôdza
19-06-2018 - 09:10
ECON Schôdza

Úvodné slová

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Vitajte vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON). Výbor je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty