Najnovšie udalosti

ECON committee meetings in May

24-05-2016 - 13:06

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Anti-tax avoidance: close tax gap with low-tax third countries, say MEPs

ECON 24-05-2016 - 14:42

The European Commission's proposal for an EU anti-tax avoidance directive was welcomed by Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee in a resolution voted on Tuesday. MEPs nonetheless advocated stricter limits on deductions for interest payments and an effective corporate tax rate of 15%. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

30-05-2016 - 16:46
ECON Schôdza
30-05-2016 - 15:08
ECON BUDG Schôdza
24-05-2016 - 09:16
ECON Schôdza

Úvodné slová

Vitajte vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON). Výbor je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty