Najnovšie udalosti

ECON committee meetings in August

18-07-2018 - 16:03

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-07-2018 - 09:02
ECON Schôdza
11-07-2018 - 14:44
ECON Schôdza
11-07-2018 - 09:06
ECON Schôdza

Úvodné slová

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Vitajte vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON). Výbor je zodpovedný za hospodársku a menovú úniu (HMÚ), reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, politiku daní a hospodárskej súťaže a medzinárodný finančný systém.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty