Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 6. februára 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  AMENDMENTS 1 - 416 - Draft report European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

  MINUTES - Monday, 13 January 2020

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00
ECON BUDG

 

SPRÁVA o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI