Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

The advisory European Fiscal Board
13-09-2019 Briefing

The Euro Area Fiscal Stance
11-09-2019 Briefing

Country-specific recommendations: An overview (September 2019)
11-09-2019 Briefing

An overview of the Stability and Growth Pact - September 2019
10-09-2019 Briefing

The legal nature of Country-Specific Recommendations
10-09-2019 V stručnosti

Overview of external briefings on the SSM and SRB during the 8th parliamentary term
06-09-2019 Hĺbková analýza

Country-Specific Recommendations for 2019 - A comparison of Commission and Council texts (implementing the ‘comply or explain’ principle)
04-09-2019 Hĺbková analýza

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (September 2019)
04-09-2019 Hĺbková analýza

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
02-09-2019 Briefing

Country-Specific Recommendations for 2018 and 2019 - A tabular comparison and an overview of implementation
02-09-2019 Štúdia

Všetky podporné analýzy

Kontakty

  • tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
  • Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí