Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 30. mája 2016 - Pondelok, 30. mája 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. mája 2016 - Utorok, 24. mája 2016

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. mája 2016 - Utorok, 24. mája 2016

24-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-24_1 PE 582.409v01-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 26. apríla 2016 - Utorok, 26. apríla 2016

26-04-2016 EMPL_OJ(2016)04-26_1 PE 580.771v01-00
EMPL

Dokumenty k tomuto spisu EMPL/8/06222

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. apríla 2016 - Utorok, 19. apríla 2016

18-04-2016 EMPL_OJ(2016)04-18_1 PE 580.625v03-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 22. marca 2016 - Utorok, 22. marca 2016

22-03-2016 CJ21_OJ(2016)03-22_1 PE 578.754v01-00
FEMM EMPL

Dokumenty k tomuto spisu CJ21/8/05958

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 22. marca 2016 - Streda, 23. marca 2016

22-03-2016 EMPL_OJ(2016)03-22_1 PE 578.831v02-00
EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 16. marca 2016 - Štvrtok, 17. marca 2016

16-03-2016 EMPL_OJ(2016)03-16_1 PE 578.731v01-00
EMPL

Dokumenty k tomuto spisu EMPL/8/05870

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. februára 2016 - Utorok, 23. februára 2016

23-02-2016 EMPL_OJ(2016)02-23_1 PE 576.989v01-00
EMPL

Dokumenty k tomuto spisu EMPL/8/05730

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 17. februára 2016 - Štvrtok, 18. februára 2016

17-02-2016 EMPL_OJ(2016)02-17_1 PE 576.826v01-00
EMPL

Dokumenty k tomuto spisu EMPL/8/05631