Najnovšie udalosti

What's new?

26-04-2017 - 16:42
Latest news

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

02-05-2017 15:00 / 18:30 EMPL
03-05-2017 09:00 / 12:30 EMPL

Multimediálna knižnica

25-04-2017 - 15:03
EMPL Schôdza
25-04-2017 - 09:10
EMPL Schôdza

Úvodné slová

Chair EMPL Committee

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (výbor EMPL), ktorého som predsedom.

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy