Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee:
 

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Employment and Social Affairs in the European Parliament - an in-depth analysis

The in-depth analysis gives an overview of the area of work covered by the Employment and Social Affairs Committee (EMPL) of the European Parliament. After setting out the legal basis of the Treaties, this expertise prepared by Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs presents the legal and policy instruments available in this policy field, and explains the existing funds. The analysis concludes with an outlook on the challenges that the EMPL Committee will face in the coming legislature 2014-2019.

   
EMPL elected chair and vice-chairs of the Committee

Thomas Händel is the new chair of the Committee on Employment and Social Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee also elected its vice-chairs: Marita Ulvskog, 1st Vice-Chair; Danuta Jazlowiecka, 2nd  Vice-Chair; Ulla Tørnæs, 3rd Vice-Chair and Agnes Jongerius, 4th Vice-Chair. Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the EMPL Committee will take place on 22.07.2014.
 

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho poistenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany;
2.    práva pracujúcich;
3.    bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
4.    Európsky sociálny fond;
5.    politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;
6.    voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;
7.    sociálny dialóg;
8.    všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;
9.    vzťahy s:
-    Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
-    Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
-    Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
-    Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
  ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Welcome words
 
 

Available soon.