Najnovšie udalosti

What's new?

17-07-2017 - 10:51
Latest news

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-07-2017 - 09:05
EMPL Schôdza
12-07-2017 - 15:10
EMPL Schôdza
12-07-2017 - 09:11
EMPL Schôdza

Úvodné slová

Chair EMPL Committee

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (výbor EMPL), ktorého som predsedom.

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy