Najnovšie udalosti

What's new?

16-07-2015 - 09:41

Nenechajte si ujsť

Study on Proceedings of the Workshop on the Impact of the Crisis on Skills Shortages

13-08-2015 - 16:15
Proceedings of the Workshop on the Impact of the Crisis on Skills Shortages

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

03-09-2015 09:00 / 10:00 EMPL

Multimediálna knižnica

15-07-2015 - 15:05
EMPL Schôdza
15-07-2015 - 09:06
EMPL Schôdza

Úvodné slová

Chair EMPL Committee

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (výbor EMPL), ktorého som predsedom.

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy