Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Nenechajte si ujsť
Všetky oznámenia  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Ďalšie informácie
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Ďalšie informácie
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Ďalšie informácie
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Ďalšie informácie
 
 
Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1. politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne poistenie a sociálna ochrana;
2. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
3. Európsky sociálny fond;
4. politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;
5. voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;
6. sociálny dialóg;
7. všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia;
8. vzťahy s:
-  Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
-  Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
-  Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
-  Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
-  ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Dobrý deň,
 
vitajte na stránkach výboru EMPL, ktorého som predsedníčkou.
 
Náš výbor zodpovedá predovšetkým za politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovných podmienok, odborného vzdelávania a voľného pohybu pracovníkov a dôchodcov. Úplný zoznam našich právomocí je uvedený nižšie.
 
Výbor je zložený z 49 poslancov a rovnakého počtu náhradníkov, ktorí zastupujú rôzne politické smery v Európskom parlamente. Každá politická skupina menuje jedného vedúceho (koordinátora), ktorý sa podieľa na organizácii prác výboru.
 
Výbor EMPL sa spolu s Radou Únie a Európskou komisiou zúčastňuje na vytváraní legislatívneho rámca v oblastiach, ktoré patria do jeho právomocí.
 
V tomto volebnom období má náš výbor v pláne dať podnet na prípravu novej sociálnej agendy a prispieť k podporovaniu inkluzívnejšej spoločnosti.
 
Túto internetovú stránku pravidelne aktualizujeme s cieľom informovať vás o činnostiach nášho výboru. Okrem toho môžete prostredníctvom stránky EP Live sledovať niektorú z našich schôdzí.
 
Prajem vám príjemnú prehliadku.