Najnovšie udalosti

What's new?

21-02-2017 - 16:55
Latest news

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

28-02-2017 - 09:08
EMPL Schôdza
27-02-2017 - 16:41
EMPL Schôdza
27-02-2017 - 15:09
EMPL CULT Schôdza

Úvodné slová

Chair EMPL Committee

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (výbor EMPL), ktorého som predsedom.

Výbor EMPL je zodpovedný predovšetkým za politiky zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, pracovné podmienky, odbornú prípravu a voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy