Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 24. septembra 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

  AMENDMENTS 1 - 213 - Draft report Employment and social policies of the euro area

16-09-2019 EMPL_AM(2019)639999 PE639.999v02-00
EMPL

Yana TOOM

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-09-2019

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 60 - Návrh stanoviska Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

06-09-2019 EMPL_AM(2019)641080 PE641.080v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 3. septembra 2019

03-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-03_1 PE640.614v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Tuesday, 3 September 2019

03-09-2019 EMPL_PV(2019)09-03-1 PE641.077v01-00
EMPL

 

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

27-08-2019 EMPL_AB(2019)640623 PE640.623v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2019

NÁVRH SPRÁVY o zamestnanosti a sociálnej politike v eurozóne

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 24. júla 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL