Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Služby tematických sekcií (Výbor EMPL pod drobnohľadom)
14-06-2019 Briefing

EU and ILO: Shaping the Future of Work
12-06-2019 Štúdia

Study in focus: Employment barriers in border regions
15-05-2019 V stručnosti

Labour mobility and recognition in the regulated professions (Study + Annex I - IV)
15-03-2019 Štúdia

THE GENDER GAP IN PENSIONS IN THE EU
15-03-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 V stručnosti

Employment barriers in border regions: Strategies and EU funding
15-01-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 V stručnosti

Employment, Vocational Education and Training (VET) and Social Policies in Italy
15-10-2018 Štúdia

Všetky podporné analýzy

Kontakty

  • tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
  • Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí