Najnovšie udalosti

18-10-2016 - 17:13
Latest News

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Wildlife trafficking: Environment MEPs call for ivory trade ban and EU penalties

ENVI 13-10-2016 - 15:33

Environment MEPs advocate a full and immediate EU-wide ban on ivory and rhinoceros horn trade, and call for common sanctions at EU level against wildlife trafficking, in a resolution voted on Thursday. Wildlife trafficking is worth an estimated €20 billion annually. It has grown in recent years, becoming one of the biggest and most profitable forms of organised cross-border crime. (Čítať ďalej)

  •  

Paris climate agreement: EP to vote on EU ratification after Council green light

ENVI 30-09-2016 - 16:27

The European Parliament will vote on Tuesday to give its consent to the ratification of the Paris climate agreement by the European Union, after Council gave its green light on Friday. For Environment Committee chair Giovanni La Via (EPP, IT) the decision allows the EU to remain a leader in climate action ahead of the next round of talks to take place in Marrakech in November. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

07-11-2016 15:00 / 18:30 ENVI
07-11-2016 15:00 / 16:15 AFET ENVI
08-11-2016 09:00 / 12:30 ENVI
08-11-2016 15:00 / 18:30 ENVI

Multimediálna knižnica

13-10-2016 - 16:37
ITRE ENVI Schôdza
13-10-2016 - 10:12
ENVI Schôdza
12-10-2016 - 15:10
DEVE ENVI AGRI Schôdza

Úvodné slová

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Vitajte na internetovej stránke výboru ENVI.

Výbor ENVI je so 69 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu.

Členovia výboru ENVI sa aktívne zapájajú do práce na zlepšovaní poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, najmä prostredníctvom regulácie označovania a umiestňovania výrobkov na trhu. Výbor ENVI je odhodlaný navrhovať európske riešenia otázok verejného zdravia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy