Najnovšie udalosti

01-07-2015 - 16:40
Latest News

Nenechajte si ujsť

Follow up to the European Citizen's Initiative Right2Water

25-06-2015 - 12:38
Right to water, earth in a water drop

Reduction of pollutant emission from road vehicles

25-06-2015 - 12:34
Reduction of pollutant emission from road vehicles

Novel Foods

25-06-2015 - 12:30
Cloned animals food, egg

Najnovšie tlačové správy

  •  

Right2water citizens’ initiative: Commission must act, say MEPs

ENVI 25-06-2015 - 18:44

The European Commission’s weak response to the first EU citizens’ initiative (ECI) petition, on the “Right2Water”, could discredit the ECI system, warn Environment Committee MEPs in a resolution voted on Wednesday. It “lacks any real ambition and failed to meet the demands of the organizers”, they add. ECIs enable citizens to ask the Commission to propose laws in areas within its competence, if they can muster at least one million signatures from at least a quarter of EU member states. (Čítať ďalej)

  •  

Novel Foods: food safety MEPs back deal with Council

ENVI 25-06-2015 - 14:25

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorisation procedure for novel foods, already informally agreed with the Council of Ministers, were endorsed by the Environment Committee on Thursday. In talks, MEPs insisted that foods from cloned animals must be clearly included in the scope of the regulation, as must the precautionary principle, measures to keep nanomaterials under scrutiny and animal testing restrictions. (Čítať ďalej)

  •  

Medium combustion plants emissions: informal deal with Council

ENVI 23-06-2015 - 18:59

Draft plans to set sulphur dioxide and nitrogen oxide emission limits for medium-sized combustion plants, such as electricity generators or heating systems for domestic, residential or industrial use, were informally agreed by MEPs and the Latvian Presidency of the Council on Tuesday. EU Member states will have to assess whether to introduce stricter limits in areas where these emissions breach EU air quality standards. (Čítať ďalej)

  •  

Ban not just animal cloning, but cloned food, feed and imports too, say MEPs

ENVI AGRI 17-06-2015 - 17:22

A draft law to ban the cloning of all farm animals, their descendants and products derived from them, including imports, in the EU was voted by the Environment and Agriculture committees on Wednesday. MEPs beefed up the European Commission’s initial proposal, citing high mortality rates at all development stages of cloning and EU citizens’ animal welfare and ethical concerns. (Čítať ďalej)

  •  

Circular economy: “systemic change” needed to address resource scarcity

ENVI 17-06-2015 - 15:42

Binding waste-reduction targets, revamped ecodesign legislation and measures to break the link between growth and the use of natural resources are the chief demands set out in a resolution passed on Wednesday by environment MEPs,who call on the Commission to table new legislation by the end of 2015. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

25-06-2015 - 10:06
ENVI Schôdza
22-06-2015 - 15:42
DEVE ENVI Schôdza
17-06-2015 - 15:11
AGRI ENVI Schôdza

Úvodné slová

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Vitajte na internetovej stránke výboru ENVI.

Výbor ENVI je so 69 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu.

Členovia výboru ENVI sa aktívne zapájajú do práce na zlepšovaní poskytovania informácií o potravinách spotrebiteľom, najmä prostredníctvom regulácie označovania a umiestňovania výrobkov na trhu. Výbor ENVI je odhodlaný navrhovať európske riešenia otázok verejného zdravia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy