Zápisnice


V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Monday, 22 July 2019 - Tuesday, 23 July 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-22-1 PE641.083v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Tuesday, 23 July 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)07-23-1 PE641.229v01-00
ENVI

 

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

15-10-2019 ENVI_PV(2019)09-25-1 PE641.443v02-00
ENVI

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. septembra 2019 - Štvrtok, 5. septembra 2019

23-09-2019 ENVI_PV(2019)09-04-1 PE641.110v01-00
ENVI

 

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

25-07-2019 ENVI_PV(2019)07-10-1 PE639.851v01-00
ENVI