Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

ZÁPISNICA - Streda, 10. júla 2019

25-07-2019 ENVI_PV(2019)07-10-1 PE639.851v01-00
ENVI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 27 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-07-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 23. júla 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júla 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 10. júla 2019

05-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-10_1 PE639.686v01-00
ENVI