Vypočutia

POZRI VŠETKY

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

23-03-2017 - Hearing on the Unitary Patent: state of play

JURI 02-05-2017 - 18:15

On 23 March, Members of the Legal Affairs Committee had a presentation by the President of the European Patent Office and by a representative of the Commission on the latest state of play on the Unitary Patent. A discussion followed with Bernhard Rapkay, former Member of the European Parliament and rapporteur for the unitary patent.

According to the Fifth Progress Report on the implementation of the unitary patent package, all the rules necessary for the implementation of Unitary Patent protection have been adopted and are already complete. However, the Unitary Patent system will come into effect only once the Unified Patent Court Agreement is ratified by thirteen participating Member States, including the three most active countries when it comes to patent validation, namely Germany, France and the United Kingdom. So far, twelve Member States have ratified it, including France, and ratification procedures are well advanced in Germany and the UK.

The unitary patent is a European patent with unitary effect, i.e. a patent that will provide uniform protection across the participating Member States on a one-stop-shop basis. The package also includes the setting up of a Unified Patent Court that will offer a single, specialised patent jurisdiction.

Contributions

      Mr Benoît Battistelli, President of the European Patent Office
      Mr Slawomir Tokarski, Director of Innovation and Advanced Manufacturing, Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), European Commission