Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

Public Hearing on "The internal energy market as a pillar for Energy Union"

ITRE 20-04-2015

On 20 April ITRE Committee organised a public hearing on the Internal Energy Markets. The hearing addressed the following issues: the integration of electricity and gas markets and solutions to eliminate obstacles and how Energy Union could enhance energy security and the role of domestic energy production, securing interconnections, the market for electricity from renewables, and markets aspects of reduction of emissions. (Čítať ďalej)

How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 13-04-2015

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear. (Čítať ďalej)

Hearing on the situation of Fundamental Rights in the European Union

LIBE 30-03-2015
Poster of the hearing

The main objective of the public hearing is to contribute to the on-going dialogue on the mechanisms and methods to better safeguard the rule of law and the fundamental rights of persons in the Union, as well as to allow for an assessment of the Union's efforts to protect and promote its common values. (Čítať ďalej)

Joint Hearing on accountability, transparency and integrity

CONT JURI LIBE AFCO 26-03-2015
Poster

"Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions" (Čítať ďalej)

Public Hearing on "Time to revisit Summer Time?"

JURI ITRE TRAN 24-03-2015
Summer time

The JURI, TRAN and ITRE Committees held a hearing on 24 March, from 16.00 to 18.00, in room PHS 03C050, entitled "Time to Revisit Summer Time". The hearing considered recent research findings on the effects of daylight saving on different aspects of the economy, but also on health and safety. The hearing also addressed major issues in connection with better regulation, subsidiarity and proportionality. (Čítať ďalej)