Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

Pensions: Institutions for Occupational Retirement Provision

ECON 26-05-2015

ECON committee will hold a public hearing on the Commission's proposed revision of the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP II) on 26.05.15. (Čítať ďalej)

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

AFCO 26-05-2015
Poster

The main objective of the hearing is to allow a deep discussion at the European Parliament level on the future outlook of the EU institutional set-up and on aspects of democracy and accountability, by examining both the potential of the existing Treaties in this respect and what should be done beyond the limits of the Treaties in an eventual future Treaty change. (Čítať ďalej)

EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of internal market

IMCO 07-05-2015
Poster

On 7 May, IMCO Committee hold a hearing on EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the full Implementation of the internal market. The Hearing was held in the context of the IMCO INI Report and provided for an exchange of views with experts allowing Members to benefit from their knowledge and share views and ideas regarding the transposition of the internal market acquis in the EEA EFTA States and Switzerland. (Čítať ďalej)

The implementation of the security research programme for conflict prevention.

SEDE 06-05-2015

Public hearing "The implementation of the security research programme for conflict prevention and peace building". (Čítať ďalej)

Women's Careers in Science and University and Glass Ceilings encountered

FEMM 06-05-2015

This Hearing is linked with the Report on the same subject for which Elissavet VOZEMBERG (EPP Group) is Rapporteur. (Čítať ďalej)

Control challenges in the EU's own resources system

CONT BUDG 05-05-2015
Poster

The Hearing is organised jointly by the Committee on Budgetary Control and the Committee on Budgets. The purpose is to examine the control aspects of the GNI (gross national income) and VAT (value added tax) own resources system. In particular, Members will focus on the way own resources are collected. (Čítať ďalej)

The road haulage market and its social dimension, including the impact on safety

TRAN 05-05-2015
Hearing on "The road haulage market and its social dimension, including the impact on safety"

The hearing will focus on the future challenges of the European road haulage sector. (Čítať ďalej)