Vypočutia


Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 13-04-2015

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear. (Čítať ďalej)

Joint Hearing on accountability, transparency and integrity

CONT JURI LIBE AFCO 26-03-2015
Poster

"Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions" (Čítať ďalej)

Hearing on summer time

JURI ITRE TRAN 24-03-2015
Summer time

The JURI, TRAN and ITRE Committees held a hearing on 24 March, from 16.00 to 18.00, in room PHS 03C050, entitled "Time to Revisit Summer Time". The hearing considered recent research findings on the effects of daylight saving on different aspects of the economy, but also on health and safety. The hearing also addressed major issues in connection with better regulation, subsidiarity and proportionality. (Čítať ďalej)

"TTIP: What's in it for Europeans?"

INTA 18-03-2015
Poster

During a hearing on "TTIP - what's in for the Europeans?" INTA looked at potential benefits of TTIP for Europeans as workers, qualified professionals, consumers, entrepreneurs etc. (Čítať ďalej)

White Paper on Transport

TRAN 17-03-2015

Hearing on WHITE PAPER ON TRANSPORT: taking stock and the way forward towards sustainable mobility (Čítať ďalej)